Waterschap Drents Overijsselse Delta en ASN Bank investeren in Windpark Nieuwleusen

Bron
WDODelta

Dagelijks bestuurslid Marion Wichard van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) : “Het waterschap heeft als doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat we net zoveel energie opwekken als wij verbruiken. We doen dit door gebruik te maken van zon, wind en aquathermie. Door te investeren in Windpark Nieuwleusen, realiseren we ruim een kwart van onze doelstelling.

De financiering voor twee windmolens in het buitengebied van Nieuwleusen is rond. Dit meldt de Coöperatie Nieuwleusen Synergie gisteren. In de Kringloopwinkel van de Coöperatie heeft het bestuur deelnemende partijen uitgenodigd om samen het startsein te geven voor dit bijzondere duurzaamheidsproject. Na jaren van voorbereidingen kan de bouw van de molens beginnen. De beide molens, met een tiphoogte van maximaal 205 meter, komen aan de Meentjesweg en de Ebbenweg. Ze sluiten aan op de bestaande windparken in Nieuwleusen-West en Tolhuislanden.

Het windmolenproject, met de toepasselijke naam ‘Veur de wind’, is een project van het lokaal energiebedrijf van de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen.

Omwonenden

Nieuwleusen Synergie zou niet direct zelf het initiatief hebben genomen tot het plaatsen van windmolens. Toch kiest de coöperatie hier wel voor omdat de overheid anders de verplichting zou opleggen om meer windmolens in de omgeving te plaatsen. Nu werd het mogelijk om de hele directe omgeving vanaf het begin van de planvorming te betrekken en de opbrengsten ten goede te laten te komen aan de gemeenschap. De samenwerking met omwonenden leidde tot de keuze van twee grote windturbines in plaats van drie kleinere. Eveneens is de locatie van de windmolens in overleg bepaald. Ook is gezamenlijk bedacht dat (zo’n 130) direct omwonenden een schadevergoeding krijgen en hoe de verdeling plaatsvindt. Omwonenden profiteren op deze manier mee van de opbrengst van de windturbines. Het gaat jaarlijks om een bedrag van in totaal ca. 120.000 euro. Naar verwachting bedraagt het andere deel van de opbrengst (60%) ongeveer 180.000 euro. Uiteraard is dit bedrag afhankelijk van hoe hard het in een jaar waait. Dit bedrag zal jaarlijks ondergebracht worden in een fonds voor duurzaamheidsprojecten en/of leefbaarheid binnen heel Nieuwleusen.

Rob Vogelzang is vicevoorzitter van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie. Hij is erg blij dat de plannen samen met omwonenden tot stand zijn gekomen en zegt ter toelichting: “In de afgelopen jaren zijn er vele gesprekken met omwonenden geweest. Ik ben zeer tevreden dat we met elkaar de beste oplossing die mogelijk was, hebben gevonden”.

Investeringen

De cooperatie heeft voor de bouw van beide windmolens een lening afgesloten bij ASN bank. Daarnaast investeert het waterschap in het project. Ons dagelijks bestuurslid Marion Wichard: “Het waterschap heeft als doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat we net zoveel energie opwekken als wij verbruiken. We doen dit door gebruik te maken van zon, wind en aquathermie. Door te investeren in Windpark Nieuwleusen, realiseren we ruim een kwart van onze doelstelling. Deze investering verdienen we naar verwachting de komende jaren weer terug. Daarnaast gaat een deel van de opbrengsten naar een lokaal fonds van waaruit duurzaamheids- en andere projecten voor de gemeenschap kunnen worden bekostigd. Dit alles maakt het eeninteressante deal.” Doorslaggevende factor was de betrokkenheid van de inwoners. “Het windpark is het initiatief van de inwoners zelf. Dat vind ik geweldig. Er is intensief met omwonenden en andere samenwerkingspartners opgetrokken. Echt een voorbeeld voor anderen.”

Mogelijkheid voor deelname

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen ook financieel participeren in het project. De campagne om hierop in te schrijven is ook vandaag gestart op het duurzame crowdfundingplatform Oneplanetcrowd. Als deelnemer verstrek je een lening tegen een rente van 4,5% (na aftrek kosten) met een lineaire aflossing over 10 jaar. De coöperatie hoopt met deze ‘crowdfunding’ een bedrag van ca. € 450.000 binnen te halen. De coöperatie organiseert informatiebijeenkomsten in de Spil in Nieuwleusen (op dinsdag 17 maart), en de Trefkoele+ in Dalfsen (op woensdag 18 maart). Deze beide avonden beginnen om 20.00 uur. Meer informatie is ook te vinden via www.veurdewind.nl.

Opbrengsten

De beide molens die Nieuwleusen Synergie plaatst hebben ieder een vermogen van 4,2 MW en wekken ieder 13 miljoen kWh per jaar op (13.000 MWh). De twee molens leveren samen genoeg elektriciteit voor ruim 8.000 huishoudens. Windmolens gaan draaien vanaf windkracht 2-3 en leveren vanaf windkracht zes het volle vermogen. In het eerste half jaar levert een turbine evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog 20 tot 25 jaar lang schone energie.

Het windproject zal de volledig duurzaam opgewekte stroom produceren en verkopen aan Greenchoice. Met het project wordt er een goede stap gezet richting het doel van de Provincie Overijssel om vóór 2021 een totaal van 85,5 MW aan windenergie te realiseren.

Planning

De bedoeling is om in het voorjaar van 2021 groene stroom te produceren. Naar verwachting kan in de herfst van 2020 met het bouwen van de molens worden begonnen.

Share Button