Eerste rapportage Convenant Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen

In het eerste jaar van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen hebben de deelnemende partijen hard gewerkt aan het opstarten van het proces en het leren kennen van elkaars werkwijzen en prioriteiten. Ook zijn de eerste resultaten opgeleverd. Sinds de start in december 2018 is het aantal deelnemende pensioenfondsen gestegen tot 81%. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 90% van het door Nederlandse pensioenfondsen belegde vermogen.

Implementatie en monitoring

In het eerste jaar is een monitoringtool ontwikkeld en een nulmeting verricht op basis waarvan de voortgang in komende jaren kan worden gemeten. Daarnaast is een instrumentarium ontwikkeld dat de deelnemende pensioenfondsen helpt bij de implementatie van het convenant in hun beleid en praktijk. Ook zijn twee cases geselecteerd waarbij partijen zich richten op het versterken van het engagement van pensioenfondsen gericht op multinationale beursgenoteerde ondernemingen of sectoren. De eerste casus richt zich op een beursgenoteerd bedrijf in de mijnbouw en de andere casus op een palmolieafnemer en een palmolieproducent.

Al deze activiteiten zijn een eerste stap om, conform de convenantsafspraken, de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGP’s) in de praktijk en het beleid van pensioenfondsen te verankeren.

Share Button