Huidige marktomstandigheden op de langere termijn gunstig voor groene obligaties

Het coronavirus houdt grote delen van de wereldeconomie in de greep en dat zorgt al bijna een maand voor de meest turbulente periode voor markten in meer dan tien jaar. Om iets te kunnen zeggen over waar het naartoe gaat, kijken deskundigen naar eerdere crises in 2008, 1987 en zelfs 1929. Er zijn vaak overeenkomsten, maar dit is lastig te doen voor groene obligaties. Deze markt bestaat immers nog maar iets meer dan tien jaar en stond in 2008 nog in de kinderschoenen. NN Investment Partners (NN IP) bekijkt hoe groene obligaties zich nu houden en wat op de lange termijn de gevolgen van de huidige crisis voor deze markt kunnen zijn.

Het is misschien wat vroeg om de performances van groene en traditionele obligaties sinds het uitbreken van de crisis te vergelijken, maar er valt wel het een en ander op. “Onder de huidige marktomstandigheden doen beleggers traditionele en ook groene obligaties van de hand. Dat is een feit”, aldus Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN IP.

In de afgelopen weken hebben groene obligaties zich niet wezenlijk anders gedragen dan traditionele obligaties.” Ook voor individuele obligaties is het moeilijk om conclusies te trekken of patronen te zien in de manier waarop ze worden verhandeld. Op dit soort markten vormen de koersen echter niet per definitie een betrouwbare maatstaf voor het onderliggende sentiment. Volgens Bos zijn de kapitaalstromen belangrijker, en is het wel zichtbaar dat de meeste portefeuilles en managers hun groene obligaties vasthouden. De instroom en de vraag nemen zelfs eerder toe dan af.Als we traditionele en groene bedrijfsobligaties vergelijken, dan zien we dat de groene index het iets beter heeft gedaan. “Een mogelijke verklaring is de samenstelling van de index”, zegt Bos.

De index van groene bedrijfsobligaties bevat geen luchtvaartmaatschappijen of energiebedrijven. Deze sectoren werden dubbel geraakt, door het coronavirus en de sterk dalende olieprijs. De index bevat bijvoorbeeld juist wel nutsbedrijven met goed gereguleerde activiteiten. Deze zijn doorgaans beter voorbereid op onzekere tijden, zijn meer toekomstgericht en worden vaak beter geleid dan bedrijven die geen groene obligaties uitgeven.

Cyclische sectoren lijken het zwaar te hebben onder de huidige omstandigheden, of ze nu wel of geen groene obligaties hebben uitgegeven. De trend op de langere termijn is echter belangrijker. Zo zal deze crisis de transitie in de autosector van fossiele brandstoffen naar duurzame energie niet veranderen. Volgens NN IP zullen bedrijven die investeren in deze transitie op de lange termijn de beste overlevingskansen hebben. Hoewel beleggers deze aspecten door de zeer grote marktbewegingen op de korte termijn tijdelijk uit het oog kunnen verliezen, zijn deze bedrijven goed voorbereid.

Onze ervaring is dat bedrijven die groene obligaties uitgeven meer toekomstgericht, innovatiever en flexibeler zijn”, vervolgt Bos. “Bedrijven die dat niet doen, kunnen minder goed omgaan met veranderingen.” Over het algemeen zijn ook het ondernemingsbestuur en de transparantie beter bij bedrijven die groene obligaties uitgeven dan bij bedrijven die dat niet doen.

Spread van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index (basispunten)


Bronnen: Refinitiv Datastream, NN Investment Partners

Het huidige volatiele klimaat lijkt geen invloed te hebben op de trend naar duurzame financiering – er is helemaal geen impact op de allocaties aan groene obligaties. “Het is nog te vroeg om grote conclusies te trekken”, erkent Bos, “maar de belangstelling van onze klanten voor groene obligaties neemt niet af en in onze fondsen zien we ook niet veel uitstroom. Over het algemeen lijken beleggers gewoon vast te houden aan hun plannen om in groene obligaties te beleggen.” De huidige situatie kan ook iets positiefs opleveren, maar veel hangt af van hoelang de crisis duurt. De markten zouden eerst nog verder kunnen dalen en het aantal faillissementen kan toenemen voordat we weer verbetering gaan zien.

Bos vervolgt: “Ik verwacht dat veel bedrijven de kwaliteiten van groene obligaties als financieringsinstrument gaan waarderen. De traditionele kapitaalmarkten staan in deze onzekere tijden onder druk en hoewel ook groene obligaties dalen, is de onderliggende vraag intact. Het gaat erom voorbereid te zijn en je bedrijf toekomstbestendig te maken. De volgende crisis kan een klimaatcrisis zijn. De huidige situatie zet bedrijven ertoe aan om vooruit te kijken. Overheden zullen ook meer moeten uitgeven en ik denk dat vooral hun groene uitgaven zullen stijgen. Ze willen toch ook hun economieën veerkrachtiger maken. Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat er alleen maar meer vraag zal komen. We zullen naar verwachting een voortzetting van de groei van de afgelopen twee jaar zien en de effecten van de crisis kunnen de markt voor groene obligaties zelfs een extra impuls geven.

NN IP gaat ervan uit dat het segment voor groene staatsobligaties ook kan profiteren van de ongekende monetaire en begrotingsmaatregelen zie zijn getroffen. Dit segment is goed voor circa 17% van de hele markt voor groene obligaties, met tot nu toe minder dan tien emittenten[1]. Al vóór de coronacrisis stond dit te veranderen, want er diende zich voor 2020 een aantal nieuwe potentiële emittenten aan, waaronder Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en Denemarken. Maar de aankondiging van ongekende overheidssteun om de economische en financiële gevolgen van de pandemie te lijf te gaan, betekent dat we een aanzienlijke stijging van het aantal emissies van staatsobligaties kunnen verwachten om dat alles te financieren. In een artikel van Reuters staats dat groene obligaties volgens S&P Global nu goed zijn voor minder dan 0,1% van de totale staatsschulden. Dus als slechts een klein deel van deze geplande nieuwe emissies in de vorm van groene obligaties zal zijn, dan zal dit een enorme impact hebben op de marktomvang. “Wij denken dat op de lange termijn overheden die groene obligaties uitgeven transparant zullen zijn over wat zij financieren. Ze nemen een standpunt in over klimaatverandering”, zegt Bos. “Een deel van deze nieuwe overheidsuitgaven kan twee vliegen in één klap slaan: de nodige begrotingsstimulering bieden en tegelijkertijd meer uitgeven aan groene infrastructuur.

[1] Emittenten van staatsobligaties in de Bloomberg MSCI Global Green Bond Index

Share Button