AFM: Groei duurzame obligatiemarkt benadrukt noodzaak tot meer transparantie

Bron
AFM

De markt van duurzame obligaties (sustainable bonds) groeit hard in Europa. Vooral in Nederland, waar de markt voor duurzame obligaties in 2019 verdubbelde in omvang en waarmee Nederland in de top 3 staat. Met het vandaag gepubliceerde rapport ‘Sustainable Bonds in the Netherlands’ onderschrijft de AFM het belang van deze positieve ontwikkeling voor de transitie naar een duurzame economie. De AFM wijst daarbij op het belang van transparantie in prospectussen, rapportage van relevante non-financiële informatie en standaardisatie.

In het kort

  • Markt voor duurzame obligaties groeit hard
  • Meer aandacht voor transparantie sustainable bonds noodzakelijk
  • AFM pleit voor meer standaardisatie

De transitie naar een duurzame economie, bijbehorende investeringen en een toenemende vraag naar onder andere groene obligaties zijn de drijvende krachten achter de groei van duurzame obligaties. Een markt die, naar verwachting van de AFM, snel verder zal groeien in de komende jaren. Vanuit ons doorlopend toezicht op de kapitaalmarkten volgen we deze ontwikkeling nauwgezet.

In deze verkenning wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen, de risico’s en de impact op het toezicht als gevolg van de toenemende vraag naar duurzame obligaties.

Duidelijkheid gewenst

De verkenning van de duurzame obligatiemarkt in Nederland is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van 20 belangrijke spelers in die markt, waaronder uitgevende instellingen, grote beleggers en banken. Een van de conclusies is dat de markt van duurzame obligaties momenteel verschillende standaarden kent. De AFM pleit voor meer standaardisatie en is daarom voorstander van de voorstellen van de Europese Commissie, zoals voor de EU Green Bond Standard.

In haar toezicht op prospectussen streeft de AFM ook naar meer transparantie, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van de opbrengsten en de beschrijving van de impact van de investering. Deze ontwikkelingen kunnen helpen om onder meer ‘greenwashing’ te voorkomen.

Transparantie is ook gewenst in de rapportage van relevante niet-financiële informatie. De AFM pleit ervoor dat uitgevende instellingen jaarlijks specifieker en met meer diepgang hierover rapporteren. Transparantie komt alle betrokken partijen ten goede en heeft een positief effect op de markt.

Share Button