SDE+ voorjaar 2020: 7.562 aanvragen

Bron
RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontving 7.562 subsidieaanvragen tijdens de SDE+ voorjaarsronde 2020. Deze ronde was bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. Er is voor ruim € 4,1 miljard subsidie aangevraagd.

Zon-PV (zonnecellen) blijft populair met 7.395 aanvragen en een aangevraagd budget van ruim € 2,5 miljard. Gevolgd door Biomassa (gas + warmte/WKK) met een budgetclaim van ruim € 849 miljoen. In de voorjaarsronde was € 4 miljard budget beschikbaar.

Figuur SDE-voorjaar2020 aanvragen

Beoordeling SDE+-aanvragen voorjaar 2020

RVO beoordeelt op dit moment de aanvragen op basis van de eisen van de regeling en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid. Een overzicht van de aanvragen per fase is te vinden op de website van de SDE+ onder ‘Feiten en Cijfers’.

Afhandeling SDE+-aanvragen najaar 2019

RVO werkt momenteel ook nog aan de afhandeling van aanvragen uit de SDE+-najaarsronde 2019. Dit duurt langer dan gebruikelijk, met name door het relatief grote aantal aanvragen voor geothermieprojecten. De beoordeling van deze projecten vereist meer tijd dan bij andere technieken.

SDE++ 2020

De voorjaarsronde 2020 was de laatste ronde van de huidige SDE+-regeling. Dit najaar wordt de SDE++ geopend. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich ook richten op CO2-reductie.

SDE++ 2021

De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. Momenteel werkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan een conceptadvies voor de basisbedragen SDE++-openstelling 2021. Het conceptieadvies komt voor de jaarlijkse markconsultatie beschikbaar. De marktconsultatie start 29 april 2020.

Share Button