Kempen publiceert Jaarverslag verantwoord en betrokken beleggen 2019

Bron
Kempen

Kempen heeft het ‘Jaarverslag verantwoord en betrokken beleggen 2019’ gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een overzicht geven van alle verantwoord beleggen activiteiten die in 2019 gericht waren op een concrete positieve bijdrage naast financieel rendement. 

In het jaarverslag laat Kempen zien waar we het afgelopen jaar aan heeft gewerkt, van betrokken aandeelhouderschap tot aan de duurzaamheidsprocessen. Kempen wil haar klanten niet alleen ondersteunen bij vermogensbehoud en -groei, maar ook bij het realiseren van reële economische rendementen met een positieve impact op milieu en maatschappij.

Het verslag laat zien hoe Kempen in al haar portefeuilles rekening houden met de ESG-factoren milieu, maatschappij en governance. Dit vanuit de overtuiging dat de levensvatbaarheid van de ondernemingen waarin Kempen voor haar cliënten belegt op de lange termijn onlosmakelijk verbonden is met het welzijn van alle stakeholders rond deze ondernemingen. Kempen denkt dat deze benadering ons helpt om de waarde van beleggingen te beschermen, ook in moeilijke tijden zoals de huidige marktomstandigheden. En deze aanpak zal tevens helpen om de uitdagingen op de langere termijn op het gebied van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Lees het jaarverslag 

Share Button