KPMG en CISL werken samen om maatschappelijke impact investeringen te meten

Bron
KPMG

KPMG en het Cambridge Institute for Sustainable Leadership (CISL) gaan nauw samenwerken om de maatschappelijke impact van beleggingen beter zichtbaar te maken. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van een online tool die de invloed van investeringen op mens, milieu en maatschappij inzichtelijk maakt. De tool is in het bijzonder geschikt voor asset managers en asset owners voor wie het in het algemeen een uitdaging is om de impact van hun investeringen op portefeuilleniveau te meten.

De basis voor de samenwerking is ‘The Investment Impact Framework’ dat CISL heeft ontwikkeld. Dit framework biedt inzicht in de invloed van investeringen op mens en milieu aan de hand van zes thema’s die afgeleid zijn van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De online tool die KPMG en CISL ontwikkelen stelt asset managers en owners in staat het framework relatief eenvoudig te gebruiken. Het uiteindelijke doel hiervan is dat beleggingsportefeuilles op basis van een gemeenschappelijke impactstandaard kunnen worden beoordeeld waardoor zowel vermogensbeheerders als beleggers weloverwogen duurzame keuzes kunnen maken met hun beleggingen.

Financiële sector vervult sleutelpositie

De wereld is op dit moment ernstig uit balans”, zegt Leonie Jesse van KPMG Sustainabilty. Jesse: “Als gevolg van de COVID-19 uitbraak zijn wij in korte tijd wereldwijd geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Bovendien realiseren we ons meer dan ooit dat de draagkracht van de aarde op globale schaal ernstig overschreden is. Daarom is het van groot belang duurzaamheid te bevorderen en met elkaar te zorgen dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie weer in evenwicht komen. De financiële sector vervult hierbij een sleutelpositie. Om op de juiste manier invulling te kunnen geven aan de rol van de sector in de transitie naar een duurzame economie is het meten van de impact van investeringsbeslissingen essentieel.”

Robuustheid beleggingsportefeuille beoordelen

Vermogensbeheerders alloceren namens institutionele beleggers, pensioenfondsen en particulieren miljarden aan beleggingen. Jesse: “Het rendement van deze investeringen is vanzelfsprekend van groot belang. Maar het besef dat beleggingen van grote invloed kunnen zijn op mens, milieu en maatschappij neemt enorm toe. Institutionele beleggers willen in staat zijn om de robuustheid van hun beleggingsportefeuilles te beoordelen in het licht van de huidige maatschappelijke veranderingen, zoals de opwarming van de aarde, de groeiende schaarste aan grondstoffen en de bevolkingsgroei. Daarnaast krijgen zij in toenemende mate vragen van stakeholders over de impact van hun investeringen. Dat dwingt vermogensbeheerders ertoe manieren te vinden om de impact van hun beleggingsportefeuilles te meten en te rapporteren aan hun klanten en andere stakeholders.

Veel thema’s ontberen betrouwbare data

Voor vermogensbeheerders is het volgens Jake Reynolds van CISL op dit moment echter een uitdaging om de impact van hun investeringen op portefeuilleniveau te meten. Reynolds: “Het meten van de impact van één thema op één specifiek aandeel is nog relatief eenvoudig. Het wordt echter een ander verhaal als het om meerdere thema’s en een volledige beleggingsportefeuille gaat. Dan wordt het heel lastig om een beeld te krijgen van de maatschappelijke impact. Bovendien is er voor veel thema’s simpelweg een gebrek aan betrouwbare data en is het buitengewoon moeilijk om op vergelijkbare basis tussen verschillende investeringen tot een gedegen oordeel te komen. Het door CISL ontwikkelde framework biedt vermogensbeheerders en beleggers de mogelijkheid om integraal de maatschappelijke impact van investeringen te meten. Het uiteindelijke doel is te komen tot een dynamisch instrument waarmee alle beleggingsportefeuilles kunnen worden beoordeeld aan de hand van een gemeenschappelijke impactstandaard. De samenwerking met KPMG is er ook op gericht om het framework in de toekomst verder aan te scherpen en de waarde voor de gebruikers te vergroten. CISL en KPMG zien de ontwikkeling van de tool als een grote stap voorwaarts in de verdere ontwikkeling van het meten van de maatschappelijke impact van investeringen. Zoals het er nu naar uitziet zal de online tool in het najaar gelanceerd worden.

Share Button