Provincie Noord-Brabant verlengt samenwerking met Brabant geeft Energie

De provincie Noord-Brabant zet stevig in op het versnellen van de energietransitie in Brabant door initiatieven van burgers, bedrijven en anderen te steunen. Daarvoor verlengt Gedeputeerde Staten de subsidie aan Brabant geeft Energie van circa € 800.000 voor de periode 2020-2024. Anne-Marie Rakhorst blijft de (onbezoldigd) voorzitter van Brabant geeft Energie. Als boegbeeld zal zij samen met haar team en de provincie de ontwikkeling en zichtbaarheid van duurzame energie-initiatieven helpen te vergroten.

Vanuit de strategische lijn ‘mobiliseren van de samenleving voor de energietransitie’ uit de Energieagenda 2030 richt Brabant geeft Energie zich op drie onderwerpen; het vergroten van de zichtbaarheid van de energietransitie, initiatieven en bedrijven ondersteunen en Brabanders uitdagen via challenges.

Brabant geeft Energie

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings onderstreept het belang van Brabant geeft Energie: “Ik wil graag partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden, omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig is. Daarom hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.”

Anne-Marie Rakhorst, voorzitter en boegbeeld van Brabant geeft Energie: “Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen.”

Voor een grotere zichtbaarheid en snelheid van de energietransitie in Brabant ondersteunt de stichting Brabant geeft Energie minimaal 45 initiatieven van burgers en bedrijven. Daarnaast organiseert Brabant geeft Energie bijeenkomsten en onderhoudt een online platform en community. Ten slotte organiseert de stichting in samenwerking met andere partijen zoals scholen challenges.

Voorbeelden van initiatieven

Enkele voorbeelden van initiatieven die Brabant geeft Energie ondersteunt:

  • Asfaltcentrale zonder schoorsteen van BAM: Test met behulp van TU Delft waarbij rookgassen worden gecondenseerd en opgevangen in een container. Het water wordt op biologische wijze gezuiverd met bacteriën die precies passen bij de stoffen in het rookgas. De BAM kijkt hoe ze deze innovatie kunnen toepassen, bijvoorbeeld door het bouwen van een fabriek zonder schoorsteen waardoor ze veel energie besparen.
  • VerduurSamen Challenge: Challenge van drie scholieren die onder Brabantse jongeren bewustwording willen creëren over de verduurzaming van onze omgeving. Hiervoor vragen ze scholieren waardevolle ideeën te bedenken voor de verduurzaming van hun scholen. Website (http://verduursamenchallenge.nl/).
  • Energiepark Haps/Cuijk: Het waterschap Aa en Maas, diverse energiebedrijven, Danone en andere partijen hebben het initiatief genomen om op de oude vuilstort van Cuijk een nieuw energiepark te bouwen. Met zowel wind, zon als mogelijk ook groen gas. Probleem daarbij is de capaciteit van het elektricteitsnet, omdat dat in dat gebied vol is. Door Brabant geeft Energie wordt onderzocht of een deel van de energie direct geleverd kan worden aan Danone, zodat het net niet wordt belast.

Op www.ikgeefbrabantenergie.nl staan nog meer voorbeelden.

Share Button