CANDRIAM en London School of Economics sluiten een partnership om een duurzaam en inclusief klimaatherstel te bevorderen

Bron
Candriam

CANDRIAM, een wereldwijde vermogensbeheerder met focus op duurzame en multi-asset strategieen, en het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (GRI) van de London School of Economics and Political Science (LSE) kondigen een nieuw partnership aan om de inspanningen van beleggers, gericht op een duurzame en inclusieve wereldeconomie, wereldwijd te ondersteunen.

Het partnership wordt gesloten in volle coronacrisis terwijl de roep om ‘beter herop te bouwen’ steeds luider klinkt. Men denkt daarbij vooral aan herstelplannen die groene investeringen versnellen in domeinen zoals de efficiëntie van gebouwen en hernieuwbare energie. Politieke leiders en beleggers beseffen ook dat die groene investeringen een sterke sociale dimensie moeten hebben om voor kwaliteitsvolle jobs en sterkere gemeenschappen te zorgen, zodat de wereldeconomie op een rechtvaardige manier koolstofneutraal kan worden tegen 2050.

In die context is het project ‘Sustainability, Investment, Inclusion and Impact’ (SI3) een nieuw partnership van drie jaar dat innovatief onderzoek aanmoedigt, de dialoog versterkt en een impuls geeft aan de internationale uitwisseling van ideeën over hoe klimaatactie een positieve sociale impact kan hebben.

Beleggers houden nu standaard rekening met ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) bij hun beslissingen, maar de sociale dimensie kreeg tot nu toe te weinig aandacht, vooral tijdens discussies over de beste aanpak voor de klimaatverandering. Wil een klimaatbeleid succesvol zijn, dan moet het eerlijk zijn en als eerlijk worden ervaren door werknemers, consumenten en burgers. Beleggers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan die rechtvaardige transitie via hun betrokkenheid als aandeelhouder, hun kapitaalallocatie en hun lobbying.

Het SI3-project zal onderzoek van algemeen belang uitvoeren dat nagaat hoe die kloof kan worden gedicht. Het kijkt daarbij in de eerste plaats naar de rol die institutionele beleggers kunnen spelen. Het onderzoek bekijkt onder meer de rol van de verschillende activaklassen, de uitdagingen waarmee verschillende regio’s worden geconfronteerd (met name de ontwikkelingslanden) en de veranderingen in het beleid die nodig zijn om tot inclusieve klimaatactie te komen (zoals de verrekening van CO2). Binnen het project zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan gericht onderzoek voor een alomvattend kader voor beleggers waardoor verandering kan worden versneld

Een belangrijke mijlpaal wordt de productie van actiegericht onderzoek in de aanloop naar de COP26- klimaattop die in november 2021 in Glasgow zal worden georganiseerd. Het partnership wordt geleid door Nick Robins, professor in practice voor duurzame financiën aan het GRI, en wordt opgevolgd door de CEO van CANDRIAM, Naïm Abou-Jaoudé.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO van CANDRIAM en voorzitter van New York Life Investment International, vertelt: “Om het Akkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te verwezenlijken, moet het financiële systeem worden herdacht zodat het voorziet in de langetermijnbehoeften van onze economieën en samenlevingen. Bij CANDRIAM denken we aan de toekomst. We zijn er dan ook trots op dat we samen met het Grantham Research Institute een onderzoeks- en samenwerkingsproject van wereldniveau kunnen lanceren om de transitie naar een duurzame en inclusieve wereldeconomie te ondersteunen.

Nick Robins, professor in practice voor duurzame financiën aan het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, licht toe: “De rechtvaardige transitie is de volgende stap die beleggers moeten zetten in de strijd tegen de klimaatverandering. Het doet me plezier om samen met CANDRIAM dit internationale project uit te werken dat de thema’s ecologische duurzaamheid, inclusie en impact tot leven brengt, en om te tonen dat beleggers kunnen bijdragen tot een betere wereld na COVID19.

Share Button