Klimaatcommitment financiële sector blijft onverminderd van kracht

Bron
NVB

Ondanks de coronacrisis blijft het commitment van de financiële sector aan de klimaatdoelen van het kabinet onverminderd van kracht. Dat betekent dat financiële instellingen over het boekjaar 2020 zullen rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Uiterlijk in 2022 maken de instellingen hun actieplannen bekend voor hun bijdrage de vermindering van de uitstoot van CO2.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “In de coronacrisis staat de ondersteuning van bedrijven en consumenten in nood voorop. Wij zien echter ook nieuwe uitdagingen en kansen om de economie ook op de langere termijn dienstbaar aan mens en milieu te laten zijn. Als sector willen wij onze klanten hierin ondersteunen en het verschil maken. Wij blijven onverkort gecommitteerd aan de klimaatdoelen en de uitvoering van het Klimaatcommitment is voor ons dan ook een prioriteit.”

De Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment brengt tijdig haar eerste sectorrapportage uit aan het kabinet zodat minister Hoekstra van Financiën deze op Nationale Klimaatdag, de vierde donderdag in oktober, naar de Tweede Kamer kan sturen.

In de rapportage staan de vorderingen vermeld die de sector maakt ten aanzien van de klimaatdoelen.  De sectorrapportage biedt op basis van publieke rapportages van financiële instellingen een inzichtelijk, gezamenlijk beeld van de inspanningen van de financiële sector.

Opdrachtgevers hiervoor zijn de brancheorganisaties in de financiële sector, te weten de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).

De individuele instellingen (de ondertekenaars) rapporteren onafhankelijk over hun resultaten ten aanzien van het commitment en sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande rapportagemiddelen (bijvoorbeeld het jaarverslag of een bijlage daarbij). Op 10 juli vorig jaar hebben circa vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hun handtekening gezet onder het commitment. De financiële sector draagt daarmee zowel nationaal als internationaal bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.

Share Button