Pianist Jan Vayne wint rechtszaak tegen Triodos Bank

Triodos Bank heeft de rechtszaak die was aangespannen door pianist Jan Vayne verloren. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde vernietigend over de werkwijze rond de verkoop van certificaten. De schade bedraagt mogelijk ruim een miljoen aldus het FD. Het vandaag uitgesproken vonnis opent de weg naar meer claims. ‘De rechtbank is van oordeel dat Triodos Bank haar zorgplicht tegenover Vayne heeft geschonden’.

De muzikant stak in 2011 om en nabij € 2,6 miljoen van zijn vermogen in de certificaten, op aanraden van zijn bank-adviseur. Advocaat Hendrik Jan Bos van Bos & Partners Advocaten vindt dat Vayne niet goed is voorgelicht en probeerde met deze zaak de koop te vernietigen.

De rechtbank:

  • verklaart voor recht dat Triodos Bank toerekenbaar tekort is geschoten in de uit de zorgplicht voortvloeiende waarschuwingsplicht uit hoofde van de beleggingsadviesovereenkomst en de koopovereenkomsten,
  • veroordeelt Triodos Bank tot vergoeding van de door Jan Vayne geleden en nog te lijden schade als gevolg van de schending van de uit de zorgplicht voortvloeiende waarschuwingsplicht door Triodos Bank, te vermeerderen met de wettelijke rente, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Er lopen zeker vijfhonderd rechtszaken tegen de bank in verschillende landen waaronder Spanje en België. In Nederland worden momenteel twee massaclaims voorbereid.

De problemen met de certificaten begonnen in maart 2020, het begin van corona. Dan willen zoveel certificaathouders hun certificaten verkopen dat er een overschrijding dreigt van de 3 procent grens. Triodos zet de verkoop stop. Dat betekent dat (op een korte heropening in oktober 2020 na), niemand daarna nog aan zijn geld kon komen, terwijl mensen dachten dat ze hun certificaat altijd aan de bank konden terugverkopen. In de prospectus staat immers dat de handel tijdelijk stilgelegd kan worden. Niet dat dat maar liefst drie jaar kon zijn. In totaal gaat het om een bedrag van 1,2 miljard euro, verdeeld over meer dan 43.000 klanten. Hiervan wonen er 25.000 in Nederland en de rest is verspreid over België, Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië. In Nederland zijn verschillende gedupeerden verenigd. De grootste groep zit bij Stichting Certificaathouders Triodos Bank.

Triodos heeft als oplossing een nieuw handelsplatform in het leven geroepen. Daarop kunnen de certificaten weer verhandeld worden en kunnen ook nieuwe handelaren zich melden. De koers van de certificaten is momenteel (27 maart 2024) € 32 euro, wat een enorme waardevermindering betekent t.o.v. van de koers bij de sluitingsdatum in 2020. Toen stond een certificaat voor 84 euro.

Lees hier het vonnis.

Reactie Triodos Bank

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag, woensdag 27 maart, een uitspraak gedaan in een civiele zaak tussen een certificaathouder en Triodos Bank. De rechtszaak gaat niet over de handel in certificaten van aandelen Triodos Bank, maar over de vraag of de bank de belegger voldoende heeft gewezen op de risico’s van de volgens de rechtbank in dit geval eenzijdige belegging, namelijk 100% van het te beleggen vermogen in certificaten, waarmee de belegger afweek van het door de bank gegeven beleggingsvoorstel om gespreid te beleggen. De rechtbank heeft een verklaring voor recht uitgesproken dat Triodos Bank haar zorgplicht jegens deze certificaathouders heeft geschonden. De rechtbank heeft de mogelijke schade van de certificaathouders als gevolg van de zorgplichtschending nog niet vastgesteld, maar de zaak voor de bepaling van de schade naar een andere procedure verwezen. Het oordeel is gegrond op een specifiek feitenpatroon in dit individuele geval waaraan geen algemene conclusies kunnen worden verbonden. We zullen het vonnis zorgvuldig bestuderen en beoordelen of wij hoger beroep willen instellen.

Lees hier het artikel in het FD

Share Button