‘Triodos Bank minacht rechterlijk vonnis’

Op 27 maart jl. heeft de rechtbank Midden-Nederland Triodos Bank veroordeeld tot vergoeding van de door Jan Vayne geleden en nog te lijden schade als gevolg van de schending van de uit de zorgplicht voortvloeiende waarschuwingsplicht door Triodos Bank. Vervolgens heeft Hendrik Jan Bos, de advocaat van Vayne, een voorstel tot afwikkeling opgesteld en dat bij Triodos Bank ingediend. Gisteren, bijna twee maanden na het vonnis heeft Triodos Bank laten weten dat zij geen reden ziet om over afwikkeling van de schade te spreken.

Bos zegt daarover: “Dat heb ik in de 35 jaar dat ik tegen banken procedeer nog nooit meegemaakt. Het gaat bij andere banken zo, dat als zij een procedure hebben verloren, de advocaten van beide partijen om tafel gaan zitten en de winnaar de schade hoger berekent dan de verliezer dat doet. Dan volgt er even duw- en trekwerk en uiteindelijk komen partijen er dan uit. Dat Triodos Bank nu botweg stelt dat zij niet eens over schadevergoeding wenst te praten, is niet alleen onfatsoenlijk tegenover haar klant, maar is ronduit minachting voor de rechtelijke macht. De rechtbank zegt dat Triodos Bank de schade moet vergoeden, maar Triodos Bank steekt (figuurlijk gesproken) haar middelvinger op en zegt: zoek het maar uit, wij willen er niet eens over praten.”

Hoe nu verder?

Namens Vayne wordt nu de schadeberekening bij de rechtbank ingediend en de rechtbank zal dan oordelen over de omvang van de schadevergoeding. Omdat de veroordeling van Triodos Bank uitvoerbaar bij voorraad is, zal het eventuele beroep dat Triodos Bank kan instellen, haar niet baten om de zaak wederom te vertragen.

Triodos Bank heeft aangekondigd naar de beurs te gaan. “Het zou mooi zijn als er eens een ethische bank aan de beurs genoteerd zou worden. Helaas toont Triodos Bank aan dat zij lak heeft aan moraal en geen respect heeft voor de Nederlandse rechtspraak. Zij wordt daarmee geen aanwinst voor Euronext.” zegt Bos.

(deze bijdrage is aangeleverd door HJ Bos)

Share Button