Lakeman begint schadeprocedure tegen vier oud bestuurders Triodos Bank

Namens Stichting Red Triodos begint voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) een procedure tegen vier oud bestuurders van Triodos Bank onder wie Peter Blom, commissaris van De Nederlandsche Bank en oud-bestuursvoorzitter van Triodos Bank. Als eerste stap heeft Lakeman de vier gevraagd tot welk bedrag zij maximaal tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd zijn. Red Triodos treedt op namens ruim 450 certificaathouders die gedupeerd zijn doordat de bank sinds 2020 en 2021 weigert hun certificaten op basis van de overeengekomen waarderingsgrondslagen terug te kopen.

Volgens Lakeman heeft het Hof Amsterdam in maart vastgesteld dat oud-bestuurders van Triodos Bank tekort zijn geschoten. Het Hof vraagt zich openlijk af of zij wel voldoende met de belangen van certificaathouders rekening hebben gehouden. Mede om die reden achten Lakeman en Red Triodos een schadeclaim tegen hen zeer kansrijk. ‘Na het opschorten van de handel zijn certificaathouders door de bestuurders van de bank verkeerd geïnformeerd en in totaal voor vele miljoenen euro’s benadeeld. Red Triodos vertegenwoordigt ruim 450 gedupeerden met in totaal meer dan 280.000 certificaten. De poging om de geleden schade vergoed te krijgen richt zich op dit moment primair op de bestúúrders die destijds tekort zijn geschoten’, aldus de adviseur van Red Triodos.

Mede op basis van de reactie van de vier oud bestuurders beslist Red Triodos wanneer juridische stappen tegen de bank zélf worden ondernomen. Lakeman: ‘We focussen nu op de voormalige bestuurders. Daarnaast is het wat ons betreft altijd mogelijk om over een goede schade-afhandeling in gesprek te gaan met de bank.’

Het feit dat Triodos Bank de nettowinst in de eerste helft van 2023 wist te verdubbelen doet volgens Lakeman niets af aan de financiële schade die gedupeerde certificaathouders hebben geleden. Hij sluit niet uit dat die veel groter is dan op basis van de huidige informatie wordt verondersteld: ‘Er melden zich nog steeds gedupeerden bij Red Triodos en er komen regelmatig nieuwe feiten over de verkeerde aanpak van het toenmalige bankbestuur op tafel.’

Peter Blom werd per 1 september 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. Vanwege de aanhoudende discussie over de rol van de oud bestuurders van Triodos Bank legde hij dit commissariaat op 7 november 2022 tijdelijk neer.

Share Button