Certificaathouders naar de Ondernemingskamer om duidelijkheid over beleid Triodos Bank

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gevraagd om onderzoek naar de feiten en omstandigheden bij Triodos Bank die hebben geleid tot stilleggen van de handel in Triodoscertificaten. De Stichting heeft als doelstelling op te komen voor belangen van certificaathouders en behoud van de bancaire functies van de Triodos Bank als sociale en duurzame bank. De Stichting hoopt met het onderzoek duidelijk krijgen hoe de bank heeft kunnen besluiten tot maatregelen die certificaathouders ernstig duperen.

Triodos Bank heeft 2 jaar geleden de handel in certificaten stilgelegd, omdat het gebruikte interne handelssysteem niet langer houdbaar zou zijn. Sindsdien kunnen certificaathouders niet bij hun ingelegde kapitaal. Triodos Bank werkt aan een extern handelssysteem. Introductie van dit systeem zal vooral gevolgen hebben voor de 43.000 certificaathouders van de bank. Van het door hen bijeengebrachte vermogen van € 1200 mln zal – ook naar verwachting van de bank – minimaal € 400 mln verdampen. Enkele duizenden certificaathouders hebben zich inmiddels bij de Stichting aangesloten.

Vragen over de oorzaak, de noodzaak tot deze abrupte wijziging en het besluitvormingsproces dat hieraan vooraf is gegaan, heeft Triodos Bank nooit bevredigend beantwoord. De bittere conclusie moet zijn dat de Bank onvoldoende transparant is (geweest) en geen deugdelijke verantwoording heeft afgelegd over de benadeling van de certificaathouders.

Voorzitter Fons van der Velden van de Stichting Certificaathouders,: ‘Wij hebben afgelopen maanden in gesprekken met de bank geprobeerd duidelijk te krijgen waarom er zulke draconische maatregelen zijn genomen en waarom de belangen van certificaathouders daarbij zijn verwaarloosd. Er kwam geen antwoord op onze vragen, maar bovenal weigert de Triodos Bank om verantwoording af te leggen. De nu ontstaande vertrouwensbreuk is niet goed voor zowel de Bank als certificaathouders. Daarom hebben we de moeilijke keuze gemaakt om openheid af te dwingen via de rechter.’.

De stichting hoopt dat het gevraagde onderzoek bij de rechter kan helpen om het vertrouwen in de bank te herstellen. Dat is in het belang van de bank, haar maatschappelijke missie en haar certificaathouders. De doeleinden van de enquêteprocedure zijn dan ook gericht op: verkrijging van openheid van zaken en herstel van gezonde verhoudingen. Als uit het onderzoek blijkt van onjuist beleid, kan in de enquêteprocedure worden vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is.

Share Button