Stichting Certificaathouders: ‘Ondernemingskamer zeer kritisch op beleid Triodos Bank’

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft gisteren (16 maart) in een uitspraak scherpe kritiek geuit op het beleid van de Triodos Bank. De Ondernemingskamer stelt: ‘… dat er gegronde redenen bestaan om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Triodos ter zake van de wijze waarop het bestuur en de raad van commissarissen zijn omgegaan met het al in november 2017 onderkende aanzienlijke risico dat verbonden was aan het interne handelssysteem van Triodos’. De Ondernemingskamer is echter van mening dat een Enquêteonderzoek naar het beleid van de bank in het verleden niet in het belang is van de vennootschap en haar certificaathouders.

De Ondernemingskamer motiveert haar besluit vooral door te stellen dat ‘de gegronde bezwaren van de Stichting al in een wat verder verleden liggen’. Deze zaak is aangespannen door Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB), een organisatie van zo’n 3.000 ontevreden certificaathouders van de Triodos Bank.

De oprichting en de groei van de Triodos Bank zijn de afgelopen vier decennia mogelijk gemaakt door een groep van ruim 43 duizend certificaathouders. Hun inleg, vermeerderd met gedurende vele jaren door de bank ingehouden winsten, is goed voor zo’n € 1,2 miljard eigen vermogen van de Triodos Bank. Sinds het begin van de coronapandemie (maart 2020) worden deze certificaathouders door de bank in gijzeling gehouden: de certificaten zijn al drie jaar – met een korte onderbreking – niet meer verhandelbaar en zijn bovendien per eind 2022 door de Triodos Bank zelf met 33% afgewaardeerd. Dit betekent een te verwachten koersverlies van € 400 miljoen. Analisten schatten het koersverlies zelfs op 50%, zo’n € 600 miljoen. Deze raming wordt niet door de Triodos Bank tegengesproken. De langdurige onverhandelbaarheid van de certificaten en plotselinge sterke waardedaling van de certificaten hebben dramatische gevolgen voor veel relatief kleine individuele certificaathouders, goede doelen organisaties, MKB-bedrijven en sociale ondernemingen.

De Stichting heeft als doelstelling op te komen voor belangen van certificaathouders en behoud van de bancaire functies van de Triodos Bank als sociale en duurzame bank. De Stichting hoopte met het onderzoek duidelijk te krijgen hoe de bank heeft kunnen besluiten tot maatregelen die certificaathouders zo ernstig duperen. Fons van der Velden, voorzitter van de Stichting: ‘Ondanks herhaaldelijk aandringen door  certificaathouders zijn het afgelopen jaar veel pertinente vragen over de gang van zaken binnen de Triodos Bank onbeantwoord gebleven. De Ondernemingskamer oordeelt nu dat in tegenstelling tot wat de Triodos Bank altijd beweerd heeft, de bank al in 2017 wist dat er problemen dreigden met de interne handel in certificaten en dat de Bank eerder onderzoek had moeten doen naar mogelijke oplossingen. We zijn dan ook bijzonder teleurgesteld over het besluit van de Ondernemingskamer om ons verzoek tot een onderzoek naar de gang van zaken binnen de Triodos Bank niet te honoreren’.

Hugo Hurts, bestuurslid, vult aan: ’De kritiek die de Ondernemingskamer in haar uitspraak heeft geuit op de handelswijze van de Triodos Bank vormt voor ons de basis om nu zelf met de bank in gesprek te gaan over wat er is fout gegaan in het verleden en om te bespreken hoe kan worden voorkomen dat het opnieuw fout kan gaan. Natuurlijk houden we onze blik ook gericht op de toekomst. Op 23 maart aanstaande kunnen de certificaathouders stemmen over belangrijke veranderingen in de zeggenschapsstructuur bij Triodos Bank. Wij hopen dat de certificaathouders massaal zullen besluiten om hun lot in eigen handen te nemen door te kiezen voor de One-Share-One-Vote optie die hen veel meer invloed zal geven dan zij ooit in het verleden hebben gehad. Wij zijn ervan overtuigd dat heel veel certificaathouders van de Triodos Bank de missie van de bank nog altijd steunen, maar ze zijn niet gek!

Share Button