Bemiddelingspoging tussen Triodos Bank en boze beleggers buiten de rechtbank om mislukt

Er zal geen proces buiten de rechtbank om komen in het geschil tussen Triodos Bank en boze beleggers (certificaathouders).

Aan het einde van de zitting op 22 december 2022 stelde de voorzitter van de Ondernemingskamer aan Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) de vraag of zij bereid zouden zijn om met de Triodos Bank te gaan praten, al dan niet onder leiding van een mediator. Gelet op deze nadrukkelijke vingerwijzing van de voorzitter van de Ondernemingskamer heeft SCTB in de weken daarna serieus tijd en aandacht aan de beantwoording van deze vraag besteed. Na rijp beraad heeft SCTB op basis van consultaties van interne en externe deskundigen en interne besluitvorming op 27 januari 2023 de Triodos Bank een voorstel gedaan over een onderzoek buiten de rechtbank om (zogenoemd ‘onderzoek onder eigen regie’). In deze brief heeft de Stichting nadrukkelijk aangegeven onder welke voorwaarden onze Stichting bereid was om in gesprek te gaan met de Triodos Bank om antwoord te krijgen op de vragen die ze in haar Verzoekschrift aan de Ondernemingskamer hebben gesteld.

Op 7 februari 2023 heeft SCTB van de Triodos Bank antwoord ontvangen op de brief van 27 januari 2023. De uitkomst van deze briefwisseling is dat er geen proces buiten de rechtbank om zal komen. De Stichting wacht daarmee de uitspraak van de Ondernemingskamer over het verzoek tot het instellen van een Enquêteprocedure af. De Ondernemingskamer heeft eerder al bekend gemaakt ernaar te streven dat uiterlijk 1 maart 2023 uitspraak zal worden gedaan. Omdat de zaak nog onder de rechter is, kan de Stichting op dit moment geen verdere details geven.

Na de uitspraak van de Ondernemingskamer zal de Stichting haar positie bepalen en daarover communiceren.

Share Button