‘Triodos schoffeert certificaathouders met te laag dividend’

Certificaathouders van de Triodos Bank zijn van mening dat de bank nu eens eindelijk over de brug moet komen. De ideële bank vraagt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 20 mei a.s. akkoord te gaan met een dividend van € 1,80 per certificaat. Dat is ongeveer 50% van de winst per certificaat. Dat is beduidend minder dan de 70% die Triodos zelf in het dividendbeleid zegt na te streven. Daarmee schoffeert de bank opnieuw degenen die de bank sinds de oprichting in 1980 mogelijk hebben gemaakt: de certificaathouders.

Het voorstel van de leiding van de Triodos Bank komt tegen de achtergrond dat de bank sedert maart 2020 certificaathouders in gijzeling houdt: certificaten zijn al lange tijd niet verhandelbaar. Bovendien heeft de bank de waarde van de certificaten per eind 2021 eigenhandig met 30% afgeboekt.

Certificaathouders hebben geen stemrecht op de AVA. De enige partij met stemrecht is de Stichting Aandeelhouders Aandelen Triodos Bank (SAAT), die namens Triodos Bank de certificaten beheert. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank met meer dan 2.000 sympathisanten, heeft daarom een dringend beroep gedaan op de SAAT om bij te bank aan te insisteren op een dividend van minimaal 70% van de winst. Een dergelijk dividend moet niet alleen uitgekeerd worden over 2021. Ook de achterstand die in de voorafgaande jaren opgelopen is, moet worden goedgemaakt. (In 2019 werd helemaal geen dividend uitgekeerd, na een advies van de Nederlandsche Bank vanwege de coronacrisis. Over 2020 bedroeg het dividend slechts € 0,65.)

Nu de coronacrisis voorbij is, en het in financieel opzicht naar eigen zeggen heel goed gaat met de bank, wordt het hoog tijd voor een inhaalslag. Voorzitter van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank Fons van der Velden: ‘Het dividendbeleid is helaas niet ons grootste geschilpunt met de Triodos Bank: de langdurige opschorting van de handel, en de dramatische afwaardering van de waarde zijn veel ingrijpender en fundamenteler. Maar het lijkt erop dat de bank met het huidige, volstrekt  ontoereikende, dividendvoorstel de certificaathouders bewust op hun plaats wil zetten. Deze ogenschijnlijk arrogante houding van de leiding van de bank geeft dan ook geen pas’.

Share Button