Triodos Bank stelt een buitengewoon dividend voor en trekt beperkt inkoopprogramma in

Triodos Bank stelt een buitengewone dividenduitkering voor van € 1,01 (vóór bronbelasting, indien van toepassing) per certificaat, ten bedrage van € 14,4 miljoen. Dit bedrag is gelijk aan het kapitaal dat is gereserveerd voor het terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling en zal dus worden uitgekeerd aan de certificaathouders.

In februari 2022 is een beperkt inkoopprogramma met een solidariteitsregeling aangekondigd. Als gevolg van onvoorziene complicaties bij de uitvoering van het programma, in hetzelfde tempo in de vijf landen waar Triodos Bank actief is, heeft Triodos Bank geconcludeerd dat het beperkte terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling niet meer tijdig kunnen worden uitgevoerd. Als gevolg van dit ernstige risico van verdere vertraging zouden de uitvoeringstermijnen voor de notering van de certificaten op een Multilateral Trading Facility platform (MTF) waarschijnlijk negatief worden beïnvloed. Triodos Bank acht het risico van vertraging van de notering van certificaten op een MTF onaanvaardbaar in het licht van de situatie van langdurige opschorting van de handel waar de huidige certificaathouders door worden getroffen. Triodos Bank zal alle noodzakelijke stappen blijven nemen om de voorbereidingen voort te zetten voor een tijdige start van de MTF, die naar verwachting in de eerste helft van 2023 zal worden afgerond.

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank:

“Hoewel wij het betreuren dat wij ons voorgenomen beperkte terugkoopprogramma en solidariteitsregeling niet kunnen uitvoeren zonder ernstige vertraging van de voorgenomen notering aan een MTF, zijn wij verheugd dat wij de € 14,4 miljoen die voor het programma was voorzien, via het voorgestelde buitengewone dividend aan onze certificaathouders kunnen uitkeren. Wij blijven ons volledig inzetten om de tijdschema’s te halen voor de uitvoering van het besluit om een notering aan een MTF na te streven, zodat alle certificaathouders weer kunnen handelen.”

Betaling van het buitengewoon dividend is gepland voor één week na de BAVA in oktober 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouder.

Share Button