Triodos Bank presenteert details restrictief terugkoopprogramma van certificaten

Triodos Bank presenteert de details van een restrictief terugkoopprogramma van certificaten van € 14,4 miljoen, gelijk aan de resterende ruimte om certificaten te kopen (‘Market Making Buffer’).

 • € 3 miljoen gereserveerd voor Solidariteitsregeling
 • Onder voorbehoud van goedkeuring van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 maart 2022

Jeroen Rijpkema, CEO van Triodos Bank: “Terwijl we ons voorbereiden op de notering van onze certificaten op een Multilateral Trading Facility, zijn we ons terdege bewust van de liquiditeitswens van sommige certificaathouders. Het restrictieve terugkoopprogramma is bedoeld om enige liquiditeit te verschaffen tijdens de periode van de opgeschorte handel in overeenstemming met de van toepassing zijnde regels en voorschriften. Ik ben tevreden dat we € 3 miljoen van de beschikbare € 14,4 miljoen zullen toewijzen aan certificaathouders die het meest dringend behoefte hebben aan liquiditeit. Ik beschouw dat als een testimonium van de kracht en solidariteit van onze gemeenschap.”

Restrictief terugkoopprogramma certificaten

De € 14,4 miljoen die beschikbaar is voor het restrictieve terugkoopprogramma van certificaten is gelijk aan de resterende ruimte om certificaten te kopen (‘Market Making Buffer’) binnen de voormalige certificatenconfiguratie. Het voorgestelde terugkoopprogramma zal eenmalig zijn en er zijn geen verdere terugkoopprogramma’s noch CET-1 kapitaalverminderingen voorzien. De prijs voor het programma is vastgesteld op € 59, dezelfde prijs als eind vorig jaar om administratieve en fiscale redenen is bepaald. Deze prijs vertegenwoordigt de laatste handelsprijs minus een korting van 30% voor illiquiditeit en wordt beschouwd als een faire beoordeling van de huidige economische waarde. Opgemerkt moet worden dat deze prijs zal worden toegepast voor het beperkte terugkoopprogramma en geen indicatie geeft van de toekomstige prijs van de certificaten op het moment van notering op een Multilateral Trading Facility (MTF).

Kenmerken terugkoopprogramma:

 • Iedere certificaathouder komt in aanmerking voor deelname
 • Toepassing van een gating van maximaal van € 2.000, per beleggingsrekening per inschrijvingsronde
 • Certificaathouders nemen individuele beslissing om deel te nemen en voor welk bedrag (maximaal € 2.000)
 • Inschrijvingsperiode = 3 weken
 • Bij onderinschrijving wordt er een nieuwe ronde gestart
 • In geval van overinschrijving wordt er een bedrag pro rata toegekend op basis van inschrijvingsbedragen

Solidariteitsregeling

Het bedrag van € 3 miljoen van de € 14,4 miljoen die beschikbaar is voor het beperkte terugkoopprogramma zal worden toegewezen aan certificatenhouders die het meest dringend behoefte hebben aan liquiditeit om de lopende vitale uitgaven te dekken. Er zullen specifieke criteria gelden voor certificaathouders om in aanmerking te komen voor de solidariteitsregeling. Specifieke geschiktheidscriteria zijn onder meer:

 1. een ernstige, dringende en onmiddellijke behoefte aan liquiditeit om de lopende vitale uitgaven (huur, hypotheek, voedsel, medische kosten) te dekken, en
 2. als gevolg van een onvoorziene persoonlijke gebeurtenis (bijv. ziekte, werkloosheid), en
 3. geen vrij verkrijgbare financiële activa beschikbaar.

Kenmerken van de solidariteitsregeling:

 • Maximaal € 6.000 per solidariteitsgeval
 • Prijs: € 59
 • Strikte criteria om in aanmerking te komen voor een solidariteitsregeling
 • Bij overinschrijving wordt het bedrag pro rata toegekend
 • In geval van onderinschrijving, wordt het restant toegevoegd aan het beperkte terugkoopprogramma
Share Button