Achmea introduceert Green Finance Framework

Bron
Achmea

Achmea heeft een raamwerk voor groene financiering opgezet, het Green Finance Framework. Achmea is van plan om de opbrengst van financieringsinstrumenten die onder het framework worden uitgegeven toe te wijzen aan het (her)financieren van groene leningen en investeringen. Daarbij gaat het om leningen en investeringen in energiezuinige woningen in Nederland en energiezuinige bedrijfsgebouwen in en buiten Nederland.

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Wij creëren duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Achmea committeert zich aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale beleggingen in 2040 en een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.

Groene transitie versnellen

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur Achmea: “Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in onze strategie en bedrijfsvoering. De lancering van het Green Finance Framework sluit prima aan bij onze ambitieuze klimaatdoelen. Het stelt ons in de gelegenheid een waardevolle bijdrage te leveren aan de versnelling van de groene transitie.”

Framework voldoet aan alle standaarden

Achmea is de eerste Nederlandse verzekeraar met een Green Finance Framework. Het framework is gebaseerd op de Green Bond Principles (ICMA, 2021) en de Green Loan Principles (LMA, 2021). Het framework is positief beoordeeld door ISS ESG en CFP Green Buildings.

Het Green Finance Framework is te vinden op www.achmea.nl/investors/green-finance-framework

Share Button