Achmea kiest voor klimaatneutrale strategie en sluit zich aan bij Net-Zero Insurance Alliance

Bron
Achmea

Achmea sluit zich aan bij de Net-Zero Insurance Alliance en onderstreept daarmee haar ambities op klimaatgebied. Het bedrijf committeert zich aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2040 en streeft daarnaast naar een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.

De Net-Zero Insurance Alliance is een initiatief van de Verenigde Naties. Het brengt toonaangevende verzekeraars wereldwijd bijeen om hun aandeel in de transitie naar een klimaatneutrale economie kracht bij te zetten. Achmea wil daar graag een betekenisvolle bijdrage aan leveren.

Achmea legt de lat hoog

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur over deze belangrijke stap: “We leggen de lat hoog voor onszelf. Vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’ willen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Door nu zoveel mogelijk te versnellen, nemen we verantwoordelijkheid en schuiven we die niet door naar de toekomst. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook. Klimaatverandering is een belangrijk thema voor Achmea. We helpen onze klanten en de samenleving bij deze transitie. En samen met partners zetten we ons in om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De toetreding tot de Net-Zero Insurance Alliance past daar perfect in.”

Actieve bijdrage aan het Insured Emissions initiatief

Met de duurzaamheidsambities en het toetreden tot de Net-Zero Insurance Alliance verbindt Achmea zich aan een transitiepad dat is gebaseerd op Science Based Targets. In lijn daarmee dragen we ook actief bij aan het initiatief Insured Emissions van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF). Via dit initiatief ontwikkelen we een standaard voor het meten en rapporteren over CO2-emissies van verzekeringsportefeuilles.

Share Button