a.s.r. stelt tussentijdse net-zero doelstellingen 2030 voor schadeverzekeringsportefeuille vast

Bron
a.s.r.

a.s.r. heeft tussentijdse net-zero doelstellingen voor 2030 voor de schade verzekeringsportefeuille vastgesteld. Deze doelstellingen maken onderdeel uit van het commitment dat a.s.r. heeft ondertekend als lid van de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), om de volledige verzekeringsportefeuille emissieneutraal te maken in 2050. a.s.r. stelt drie tussentijdse doelstellingen vast aan de hand van de Target Setting Guidance van de NZIA.

De NZIA werd in juli 2021 opgericht en geïnitieerd door de VN en de internationale verzekeringssector. De alliantie brengt verzekeraars en herverzekeraars bijeen om een individuele bijdrage te leveren aan het versnellen van de transitie naar economieën met een netto-nul emissie.

a.s.r. heeft zich in december 2021 bij de NZIA aangesloten en het net-zero commitment ondertekend. Daarmee heeft a.s.r. zich gecommitteerd de individuele verzekeringsportefeuilles in 2050 omgevormd te hebben tot emissieneutraal, wat overeenkomt met een maximale temperatuurstijging tegen 2100 van 1,5 °C boven het pre-industriële niveau.

a.s.r. heeft in lijn met de Target Setting Guidance van de alliantie drie tussentijdse doelen voor 2030 vastgesteld:

  • Emissiereductie: 26 procent absolute reductie van emissies in 2030 ten opzichte van 2022. Dit geldt voor de materiële zakelijke- en particuliere personenautoportefeuille samen.
  • Engagement: circa 350.000 zakelijke en particuliere schade klanten in de periode 2022-2030  stimuleren om carbon reductiedoelen te stellen.
  • Transitie: 21 procent toename van bruto geboekte premie gerelateerd aan klimaatoplossingen in 2030 ten opzichte van 2022.

De net-zero doelstellingen van a.s.r. voor 2030, inclusief de nulmetingen over 2022, zijn te vinden in een geüpdatete versie van het klimaatverslag van a.s.r.

Share Button