In Europa verschuiven de durfkapitaalinvesteerders hun aandacht massaal naar duurzame bedrijvigheid

Partner

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en stijgende rentes zijn investeringen in start- en scale-up bedrijven afgelopen kwartaal wereldwijd gezonken naar het niveau van zes kwartalen geleden. In het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de waarde van het aantal investeringen nog $ 165.3 miljard voor 11.468 deals. Dat kwam afgelopen drie maanden niet verder dan $120.2 miljard en 8.420 deals. Veel minder drastisch, maar ook in Nederland is het aantal investeringen in jonge bedrijven gedaald. Een lichte stijging was in ons land te zien bij het aantal nieuwe durfkapitaalinvesteerders tot $ 1 miljard met veel aandacht voor internetbedrijven en duurzaamheid. Naar verwachting zal de wereldwijde daling voortduren in het derde kwartaal van 2022 zolang economische onzekerheid aanblijft. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Venture Pulse rapport van KPMG dat elk kwartaal inzicht geeft in wereldwijde en regionale investeringen in jonge bedrijven.

Op het Amerikaanse continent is de inzet van durfkapitaal afgenomen van $89.3 miljard voor 5.034 deals in het eerste kwartaal naar $66.2 miljard goed voor 3.778 kapitaalinjecties. In Europa zijn investeringen van Venture Capital bedrijven redelijk stabiel gebleven. Ondanks de economische onzekerheid blijft de wereldwijde interesse voor fintech, cybersecurity, supply chain management diensten en bedrijven actief op het vlak van energie erg groot. In Europa verschuiven de durfkapitaalinvesteerders hun aandacht massaal naar duurzame bedrijvigheid. Zogeheten Environmental, Social & Governance (ESG)-investeringen zijn populair. Zo haalde het Zwitserse Climeworks dat Co2-uitstoot rechtstreeks uit de atmosfeer filtert, $650 miljoen aan investeringen op.

In Nederland kregen softwarebedrijven Backbase en Pyramid Analytics allebei $100 miljoen groeikapitaal toebedeeld. Betaaldienstverlener In3 werd verrijkt met dezelfde kapitaalinjectie in het tweede kwartaal van 2022. Investeringen in technologie om vervuilde lucht schoon te maken, zoals SHIFT Invest doet, groeien harder dan andere kapitaalimpulsen.

“Het is moeilijk te beoordelen hoeveel effect de wereldwijde economische onzekerheid heeft op kapitaalinvesteringen in de komende periode. Wat wel duidelijk is, dat steeds meer geld stroomt naar een gericht aantal veelal nieuwe sectoren die bijdragen aan een digitale en duurzame samenleving,” vertelt Pien Lucassen die leiding geeft aan het Emerging Giants Team bij KPMG.

Naar verwachting zal het aantal fusies en overnames wereldwijd gaan stijgen nu investeerders op zoek gaan naar startups die economische uitdagingen ervaren in onzekere tijden. Dat zorgt voor zowel consolidatie in verschillende sectoren als versterking van de individuele posities van bedrijven.

Over de KPMG Venture Pulse

KPMG geeft elk kwartaal inzicht in de wereldwijde, regionale en landelijke investeringen in snelgroeiende start- en scale-ups bedrijven in de zogeheten Venture Pulse rapporten.

Share Button