Instroom in Europese duurzame fondsen gedaald in derde kwartaal

De instroom van nieuw vermogen in duurzame beleggingsfondsen is in het derde kwartaal in Europa gedaald, maar in de Verenigde Staten was sprake van uistroom. Fondsbeleggers zijn huiverig door openlijk politiek verzet tegen duurzaam, zodat de onzekerheid toeneemt.

Europese duurzame fondsen toonden in het derde kwartaal veerkracht door netto 15,3 miljard dollar aan nieuw geld aan te trekken. Hoewel veel lager dan de instroom van 25,4 miljard dollar in het voorafgaande, tweede kwartaal, droegen duurzame fondsen meer dan tweederde bij aan de totale Europese fondsenstromen. Dit ondanks een vertraging in de productontwikkeling bij fondshuizen en zorgen over greenwashing.

Hetzelfde kan niet gezegd worden van duurzame fondsen in de Verenigde Staten, aangezien beleggers in het derde kwartaal 2,7 miljard dollar uit dit soort fondsen weghaalden. Dat betekent het vierde opeenvolgende kwartaal van netto aflossingen die Amerikaanse ESG-fondsen hebben geleden. Een mogelijke factor die Amerikaanse beleggers blijft weerhouden van duurzaam beleggen, is het politieke verzet ertegen in eigen land.

Beeld in Europa nog positief

Europa bleef het leeuwendeel van het duurzame fondsenlandschap uitmaken, met 85% van het wereldwijde duurzame fondsvermogen. Het blijft ook veruit de meest ontwikkelde en diverse ESG-markt, gevolgd door de VS, die eind september 2023 11% van de wereldwijde activa van duurzame fondsen bezat.

Wereldwijd haalden duurzame fondsen in het derde kwartaal 13,7 miljard dollar op, een daling ten opzichte van de instroom van 23,7 miljard dollar in het tweede kwartaal. Met een aanhoudende inflatie, hoge rentetarieven en angst voor een recessie was het derde kwartaal opnieuw een uitdagend kwartaal voor beleggers. En op duurzaamheid gerichte beleggers waren niet immuun voor de sombere macro-omgeving. Het beheerd vermogen daalde tussen de twee kwartalen met 4,2% tot 2.700 miljard dollar. Dit is slechts iets beter dan de daling van 5% in de activa van de mondiale beleggingsfondsen en ETF-markten gedurende de periode.

Ondertussen zette de vertraging van de productontwikkeling zich in het derde kwartaal voort, te midden van beschuldigingen van greenwashing en verscherpte regelgeving. Naar schatting kwamen er in het derde kwartaal wereldwijd 102 nieuwe duurzame fondsen op de marktn, vergeleken met 154 die in het tweede kwartaal van 2023 werden gelanceerd. Het aantal van 102 zal de komende maanden waarschijnlijk ook naar boven worden bijgesteld.

Share Button