Duurzaam herstel wordt de norm bij OHRA

Schadeherstel door reparatie is voor een verzekerde sneller, duurzamer en van hoge kwaliteit. Om deze redenen wordt reparatie in plaats van vervanging bij beschadigingen aan bezit of woning de norm bij OHRA. De verzekeraar ontvangt meer dan honderd claims per maand waarbij vernieuwing niet noodzakelijk is. Het duurzame schadeherstel wordt voor woonverzekeringen toegepast door het eigen herstelnetwerk van OHRA. 

De voordelen van duurzaam schadeherstel worden ondersteund door de impactanalyse van duurzaamheidsexperts van het Impact Institute. Hieruit blijkt dat OHRA’s herstel van schade aan keukenkastfrontjes of aanrechtbladen leidt tot respectievelijk 90% en 99,99% minder impact op klimaat en biodiversiteit in vergelijking met volledige vervanging. Het verschil in impact komt voornamelijk door sterk verminderd materiaalgebruik.

Onafhankelijk onderzoek naar impact duurzaam herstel

Nynke Nijkamp, Senior Manager Schade bij OHRA: “Onze klanten neigen vanuit gewoonte vaak naar ‘conventioneel herstel’, waar bij een beschadiging aan het aanrecht het hele blad wordt vervangen. Dit vereist nieuwe materialen – tenzij er sprake is van uitstekend tweedehands materiaal. Om de voordelen van duurzaam schadeherstel goed uit te kunnen leggen aan onze klanten, heeft OHRA onafhankelijk laten onderzoeken wat de milieu-impact is van herstellen ten opzichte van vervangen. Die veelzeggende onderzoeksresultaten zijn voor ons aanleiding om duurzaam herstel de norm te maken bij OHRA. We streven naar minimaal 65 procent duurzaam herstel van claims op onze woonverzekeringen.”

Voordelen voor klanten

Klanten met allerlei soorten woonschades komen in aanmerking voor duurzaam herstel. Denk aan schroeischade aan een leren bank, waterschade na een lekkage in de badkamer of inbraakschade aan een kunststof kozijn. Duurzaam herstel door het herstelnetwerk van OHRA – een vaste groep gecertificeerde herstelbedrijven – biedt klanten in elk geval vijf voordelen:

  • Snelheid: Een hersteller is snel beschikbaar omdat OHRA structureel tijd reserveert van bedrijven binnen het herstelnetwerk.
  • Bereikbaarheid: Het herstelnetwerk is 24/7 te bereiken om te voorkomen dat de schade mogelijk verergert.
  • Kosten voorschieten niet nodig: Klanten hoeven de reparatiekosten niet voor te schieten en vervolgens te wachten op een vergoeding; dit wordt direct tussen OHRA en het herstelbedrijf afgehandeld.
  • Gegarandeerde kwaliteit: Tot het herstelnetwerk behoren alleen organisaties die hoge kwaliteit leveren. Klanten krijgen garantie op het herstelwerk.
  • Duurzaam: Herstellen leidt, in tegenstelling tot vervangen, tot fors minder CO2-uitstoot en minder biodiversiteitsverlies.

Duurzaam versus conventioneel herstel: 2 scenario’s

OHRA heeft het Impact Institute gevraagd de impact van conventioneel schadeherstel en duurzaam schadeherstel in kaart te brengen bij schade aan een aanrechtblad of keukenkastfrontje. Uit deze pilotstudie blijkt dat de duurzaam hersteloptie van OHRA zorgt voor:

  1. 99,99% minder milieu-impact dan vervanging van het aanrechtblad. Het verschil in CO2-uitstoot staat gelijk aan 430 km rijden in een benzineauto – een rit van Arnhem naar Brussel en weer terug.
  2. 90% minder milieu-impact dan vervanging van alle frontjes. Het verschil in CO2-uitstoot staat gelijk aan 390 km rijden in een benzineauto – een enkele rit van Arnhem naar Hamburg.

Impact Institute concludeert: “Naast een substantiële verlaging van de herstelkosten leiden kleine reparaties, ook wel spot repair genoemd, tot een vele malen kleinere milieu-impact. Op basis van de verzamelde data blijkt dat duurzaam herstel vier- tot zesmaal goedkoper is voor keukenkastfrontjes en aanrechtbladen. Daarentegen is de milieu-impact respectievelijk tien tot duizend keer kleiner. De impactvermindering van kleine reparaties wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschil in benodigd materiaal.”

Onderzoeksverantwoording

Duurzaamheidsadviesbureau Impact Institute heeft dit onafhankelijke onderzoek (een pilotstudie) in september 2023 uitgevoerd in opdracht van NN Group. Het resultaat toont de impact op klimaatverandering en biodiversiteitsverlies door landgebruik (uitgedrukt in maatschappelijke kosten) voor conventioneel en duurzaam herstel van beschadigde keukenkastjes en aanrechtbladen. De pilotstudie richtte zich op het verkrijgen van materiaal en grondstoffen, productie van producten en afvalverwerking. Vanwege de gelimiteerde scope zijn transport na productie, montage en gebruik door de consument niet meegenomen in de pilot.

De milieu-impacts die in het onderzoek door Impact Institute zijn vergeleken:

  • Impact op klimaatverandering: Schade voor huidige en toekomstige generaties veroorzaakt door uitstoot van broeikasgassen.
  • Biodiversiteitsverlies door landgebruik: Schade aan natuur en menselijke gezondheid door biodiversiteitsverlies als gevolg van landgebruik.

Milieu-impacts zoals luchtvervuiling, watervervuiling en impact op waterschaarste behoorden niet tot de scope van de pilot.

Share Button