Europa blijft koploper in duurzaam beleggen

Volgens Morningstar was Europa ook in het vierde kwartaal van 2021 weer de onbetwiste koploper bij de instroom van vermogen in duurzame beleggingsfondsen. Bijna 80% van het geld dat beleggers wereldwijd in duurzame fondsen staken, werd belegd in het Oude Continent. Passieve fondsen overheersen daarbij – en opvallend genoeg ook in de Verenigde Staten.

Het moge al een tijdje duidelijk zijn dat duurzaam beleggen een blijvertje is, en niet slechts een modeverschijnsel. En Europa blijft bij deze ontwikkeling wereldwijd voorop lopen. Dat blijkt wederom uit het nieuwste onderzoek van Morningstar’s ESG-experts Hortense Bioy en Samiya Jmili naar de instroom van vermogen in het slotkwartaal van 2021, inclusief de eindstand.

Het vermogen dat wereldwijd in duurzame fondsen zit, steeg in het vierde kwartaal met 9% en bedroeg omgerekend €125,1 miljard (ofwel $142,5 miljard). Aan het eind van het jaar zat er in totaal €2,4 biljoen ($2,74 biljoen) in dergelijke fondsen.

Europa was daarbij goed voor bijna 80% van de totale instroom in duurzame fondsen. De Verenigde Staten volgden traditioneel op verre afstand als nummer 2: zij namen slechts 10% van de totale instroom voor hun rekening. Vergeleken met de eindstand na het derde kwartaal van vorig jaar nam het totale duurzame beheerd vermogen wereldwijd toe met 12%.

Bij zo’n harde groei past dat veel aanbieders nieuwe duurzame fondsen lanceerden. Aldus geschiedde: in het vierde kwartaal vond wereldwijd de vuurdoop plaats van maar liefst 266 duurzame exemplaren, waarmee de teller op 5.932 duurzame fondsen in de hele wereld uitkwam.

ESG floes 2022-01 4

Daarbij zijn als gebruikelijk door Morningstar alleen fondsen meegeteld die openlijk, in prospectus, factsheet of op hun website hebben laten weten dat zij duurzame doelen nastreven – en die daar ook vaste selectiecriteria voor gebruiken. Fondsen die alleen bepaalde bedrijven uitsluiten, zoals tabaks- of kolenfabrikanten, tellen dus niet mee als ‘duurzaam’.

Grote kloof

Bij duurzaam beleggen is sprake van een enorm verschil tussen verschillende landen en regio’s. Maar liefst 94% van het totale beheerd vermogene van duurzame fondsen zat eind vorig jaar in Europese en Amerikaanse fondsen. Vergelijk dat eens met de luttele 5% van de waarde die resteert voor de rest van de wereld.

Kijk je hoeveel kapitaal beleggers in het vierde kwartaal van 2021 inlegden per regio, dan geldt dat ‘de rest van de wereld’, ofwel Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Canada goed waren voor 11% van de totale instroom wereldwijd.

Ook imponerend is het enorme verschil tussen het aantal duurzame fondsen dat Europa telt – 4.461 stuks – versus de eindstand in alle andere landen, inclusief de Verenigde Staten: 1.471 stuks. Onderstaande tabel maakt de scheefte inzichtelijk:

ESG floes 2022-01 1

Overigens was Europa de enige regio waar de hoeveelheid geld die in het vierde kwartaal z’n weg vond naar duurzame fondsen toenam ten opzichte van het kwartaal ervoor. In bijvoorbeeld Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada lag de instroom in het slotkwartaal juist 13,5% lager dan in het derde kwartaal.

In Japan kelderde die zelfs met meer dan 30%. Maar vergeleken met de instroom in dezelfde periode van 2020, staken beleggers in bovengenoemde regio’s bij elkaar opgeteld juist méér geld in duurzaam beleggen.

Passieve fondsen blijven populair

Kijk je naar heel 2021, dan geldt dat duurzame fondsen in Europa dat jaar maar liefst 63% méér geld aantrokken dan in 2020. Overigens geldt ook voor niet-duurzame beleggingsfondsen dat er vorig jaar veel meer geld binnenkwam dan twee jaar geleden.

Passieve fondsen blijven populair bij duurzame beleggers: vijf van de tien fondsen uit de Top 10 in Europa bestaat uit indextrackers. Op nummer 3 en 5 van deze lijst staan opvallend genoeg duurzame fondsen die een jaar geleden nog niet eens bestonden. Overigens is het tegelijkertijd zo dat er in totaal veel meer geld in actieve duurzame fondsen zit dan in passieve. Het gros van de nieuwkomers – zo’n 80% – is ook passief.

Share Button