Instroom in groenste beleggingsfondsen neemt fors toe

Groene beleggingsfondsen wordt steeds populairder. De fund flow data van Morningstar over het derde kwartaal volgens de SFDR-indeling laten zien dat meer dan de helft van het nieuwe fondsvermogen naar de groenste fondsen (SFDR’s Artikel 8 en 9) ging. Het is voor het eerst dat groene fondsen die grens passeren.

De invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is inmiddels 8 maanden geleden en Morningstar onderzoekt hoe de fondshuizen in Europa het er van af brengen. Na twee eerdere onderzoeken kort na de introductie, hebben Morningstar’s ESG-experts Hortense Bioy en Samiya Jmili over het derde kwartaal een uitgebreidere analyse gemaakt van fund flows en beheerd vermogen volgens de SFDR categorie-indeling.

Voor die analyse is gebruikgemaakt van SFDR data die Morningstar heeft verzameld voor ruim 87% van de in Europa verkrijgbare belegingsfondsen. Daaruit komt naar voren dat duurzame fondsen steeds populairder worden. Ze maken inmiddels een kwart van het totale aanbod uit en er verschijnen continu nieuwe groene fondsen.

Hoezeer de populariteit onder fondsbeleggers toeneemt, blijkt wel uit het feit dat in het voorbije kwartaal ruim de helft van het nieuwe geld, 56,8% om precies te zijn, naar groene fondsen ging, dus fondsen die volgens SFDR Artikel 8 of 9 zijn. Die grens is voor het eerst gepasseerd, want in het tweede kwartaal was het iets minder dan de helft, namelijk 44,1%.

Uit de data van Morningstar blijkt verder dat van het totale belegde vermogen per eind september zich 37% daarvan bevond in licht- (Artikel 8) of donkergroene (Artikel 9) fondsen, ofwel €3,32 biljoen. Drie maanden eerder – per eind juni – was dat nog 34%.

Nieuwe lanceringen

De helft van alle nieuwe fondsen die gelanceerd werden in het derde kwartaal, viel in de categorie Artikel 8 (lichtgroen) of Artikel 9 (donkergroen). Het gros van de duurzame nieuwkomers wordt overigens actief beheerd: het marktaandeel van de passieve fondsen in deze twee categorieën bedroeg respectievelijk 7,9% (bij de lichtgroene fondsen) en 10,2% (donkergroen).

Van de instroom aan nieuw vermogen namen de duurzame fondsen dus 56,8% voor hun rekening en als we inzoomen op de categorieën dan valt dat uiteen in 45,1% voor de categorie lichtgroen en 11,7% voor de donkergroene fondsen.

Ruim drie kwart niet duurzaam

Een blik op alle in Europa aangeboden fondsen waarvan SFDR data beschikbaar zijn, laat zien dat ruim driekwart daarvan niet te boek staat als duurzaam – afgaand op de informatie die beschikbaar was in de bijbehorende prospectussen. Van het kwart dat daarna overblijft, behoort 21,7% tot de categorie lichtgroen en 2,8% is donkergroen.

Kijken we naar het beheerd vermogen, dan valt nu bijna 37% onder een licht- of donkergroen fonds. De Morningstar-experts verwachten dat dit halverwege 2022 zal zijn toegenomen tot 50% – of zelfs al eerder.

Grootste groene fondsen

De top 20 van de grootste lichtgroene fondsen, dus Artikel 8, wordt nog steeds aangevoerd door twee obligatiefondsen van AllianceBernstein (AB). Opmerkelijk genoeg kun je uit de benaming van deze fondsen niet opmaken dat het om duurzame exemplaren gaat: de term ESG is nergens te vinden. Bij de donkergroene fondsen is dat anders: die pik je er zo uit aan de hand van hun benaming. Een tweede punt dat opvalt, is dat alle twintig fondsen actief beheerd worden.

Lees het volledige artikel

Share Button