Claimstichtingen Triodos Tragedie en Red Triodos bundelen krachten

Veel certificaathouders van Triodos Bank hebben er al eerder op aangedrongen. Sinds deze week is het een feit: de llaimstichtingen Triodos Tragedie en Red Triodos bundelen de krachten.

Deze week hebben de besturen van Triodos Tragedie en Red Triodos besloten om als één claimstichting verder te gaan. De stichting Red Triodos wordt opgeheven en roept haar achterban op om zich bij Triodos Tragedie aan te sluiten. De eerder door haar ingezette koers wordt voortgezet. Er is geen sprake van een fusie en er zal geen bestuurlijke integratie plaatsvinden. Voor Pieter Lakeman, die eerder als adviseur fungeerde bij Red Triodos, is bij Triodos Tragedie geen rol weggelegd en het eerder door hem geopperde idee om (oud-) bestuurders aansprakelijk te stellen wordt niet opgevolgd.

Bij beide claimclubs zijn volgens hun eigen inschattingen in totaal ongeveer 2400 beleggers aangesloten. Volgens hun eigen berekeningen zouden zo’n 850 hiervan bereid zijn zich bij een eventuele massaclaim aan te sluiten.

Share Button