Triodos Tragedie bereidt collectieve claim voor namens certificaathouders

De kogel is door de kerk. Na een dramatische koersdaling van de certificaten op het nieuwe handelsplatform (van 89 naar 28 euro) gaat pressiegroep Triodos Tragedie een collectieve claim voorbereiden. Ze eist van de Triodos Bank een schadevergoeding voor het verlies dat certificaathouders lijden door de handelwijze van de bank. De groep houdt de bank verantwoordelijk voor de desastreuze waardedaling van de certificaten en de beperkte verhandelbaarheid. In de eerste zes weken sinds de opening van de handel op de MTF is slechts een fractie (0,4%) van het totaal aantal uitstaande certificaten verhandeld. 

Geen andere uitweg

Sinds de oprichting vorig jaar heeft Triodos Tragedie naar eigen zeggen voor “een kritische maar constructieve opstelling” gekozen. “We hebben er steeds bij de bank op aangedrongen om de voorbereiding van het nieuwe handelsplatform MTF te staken en in overleg met de certificaathouders te zoeken naar een alternatieve aanpak waarbij verhandelbaarheid én waardebehoud voorop werden gesteld. Dat deden we in algemene en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen, maar ook in talloze persoonlijke gesprekken en mailwisselingen. Het was allemaal tevergeefs.”

Ook oproepen aan de toezichthouders (DNB en AFM) en alle fracties in de Tweede Kamer om in te grijpen leverden niets op.

“Nu dit alles niets heeft uitgehaald resten er feitelijk nog twee opties: 1) Lijdzaam toekijken, hopen op betere tijden en het verlies nemen. 2) De juridische strijd aangaan met Triodos. Wij hebben nu voor het laatste gekozen.”

Waarom niet afwachten?

Kijkend naar de koersontwikkeling van de certificaten en die van de aandelenkoersen van andere Nederlandse banken is de pressiegroep tot de conclusie gekomen “dat het zeer de vraag is of de koers van de certificaten ooit nog enigszins in de buurt komt van de Net Asset Value (de boekwaarde van de bank) die de certificaten volgens de prospectus zouden moeten hebben.”

De groep verwijst naar een recente analyse van de VEB en naar de recente koersdaling van de bankenaandelen. Dankzij de gestegen rente verdubbelden de winsten bij ING, ABN Amro, Volksbank en Rabo. Toch daalden hun koersen. “Het is onwaarschijnlijk dat de presentatie van de halfjaarcijfers van Triodos later deze week – die onder invloed van diezelfde rentestijging waarschijnlijk ook best mooi zullen zijn – de koers van de certificaten significant en structureel zal opstuwen.”

Triodos heeft geen plan B

De pressiegroep heeft sinds de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders eind mei nog een paar maanden afgewacht hoe Triodos en Captin de beursnotering van certificaten zouden vormgeven en wat de gevolgen daarvan waren voor de koerswaarde en de verhandelbaarheid. “Wij gingen er vanuit dat de bank niet over één nacht ijs zou gaan en de lancering van de MTF alleen zou doorzetten als te verwachten viel dat deze ook redelijk succesvol zou zijn. De bank zegt institutionele beleggers en family offices te hebben benaderd om in de bank te investeren en certificaten te kopen. Maar uit de eerste handelsrondes moet worden afgeleid dat de avances van de bank zonder resultaat zijn gebleven. Hoe verstandig was het om de MTF door te zetten? Was er bij de lancering voor certificaathouders eigenlijk wel enig perspectief op waardeherstel en verhandelbaarheid? Als dat er toen niet was, is dat er nu dan wel? Wat gaat hierin verandering brengen? De bank komt eigenlijk niet verder dan: wij doen ons best, daar kunt u op vertrouwen. Maar als er iets is waar certificaathouders in de afgelopen jaren niet op hebben kunnen vertrouwen is het wel de inzet van de bank voor haar eigen certificaathouders.”

Bijeenkomst over collectieve claim

Triodos Tragedie stelt “niet lichtvaardig” tot het besluit te zijn gekomen om een collectieve claim te starten. “In onze kerngroep hebben we er veel over nagedacht en gediscussieerd. En uiteraard hebben we ook ons licht opgestoken bij gespecialiseerde juristen.”

Begin september houdt zij voor haar achterban (bijna 500 certificaathouders) een informatieve en interactieve bijeenkomst waarbij de aanpak van de collectieve claim uitgebreid wordt besproken. Het is een besloten bijeenkomst, uitsluitend bedoeld voor certificaathouders die zich niet willen neerleggen bij de gang van zaken maar samen willen strijden voor verhandelbaarheid en waardeherstel en willen meedoen aan een collectieve claim of dat op zijn minst overwegen.

Share Button