Brandbrief van Stichting Certificaathouders aan Triodos Bank over disfunctioneren MTF Captin

Bron

Zoals bekend is voor certificaathouders voor het eerst sinds twee en een half jaar weer een faciliteit beschikbaar voor de verhandeling van certificaten van Triodos Bank. Dit kan om precies te zijn vanaf 5 juli jl. via de zogenoemde Multilateral Trading Facility (MTF) van Captin waar Triodos Bank de verhandeling van haar certificaten aan heeft ondergebracht. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft nu een brandbrief gestuurd aan Triodos Bank over het disfunctioneren MTF Captin.

Gedurende de vijf weken dat de MTF nu functioneert, zijn in totaal ruim 71.000 certificaten (0,5% van het totaal aantal certificaten) van eigenaar gewisseld, voor een totaal bedrag van € 2,4 miljoen. De gemiddelde prijs (koers) waartegen de certificaten tijdens de laatste vijf weken zijn verhandeld (bij een bandbreedte van € 50,- tot € 22,50) is € 34,31. Dit is 41% van de koers van de certificaten kort voordat de handel via het interne handelssysteem dat door Triodos Bank werd onderhouden in januari 2021 werd stilgelegd.

“In de eerste plaats is het handelsvolume tot nu toe dusdanig laag, dat in onze ogen feitelijk niet gesproken kan worden van liquide handel en derhalve een serieuze mogelijkheid tot verhandelen van certificaten. In de tweede plaats zijn de handelskoersen die tot nu toe tot stand zijn gekomen zo laag, dat er geen sprake van is dat certificaathouders hun certificaten kunnen verkopen tegen een koers die in welk opzicht dan ook, redelijk te noemen is. In de derde plaats bereiken ons veel klachten over de ondoorzichtigheid van het handelssysteem en de problemen die certificaathouders ervaren met het verkrijgen van toegang tot het handelssysteem van Captin.

In het licht van deze ontwikkelingen hebben we een brandbrief gestuurd aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank. In deze brief hebben we onze grote zorgen geuit over de huidige situatie, in het bijzonder gevraagd om een versnelde evaluatie van de MTF én om een duidelijke inhoudelijke reactie van de RvB op onze brief bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers 2023 op 17 augustus aanstaande. Ten slotte hebben wij gevraagd om tijdige uitwerking van een alternatief voor het geval de MTF als mislukt beschouwd moet worden. Ook hebben we de toezichthouder deelgenoot gemaakt van onze zorgen over het gebrekkige functioneren van deze markt.”

Share Button