Stichting vindt keuze van Triodos Bank voor Euronext onvermijdelijk en verstandig

Vanochtend heeft Triodos Bank bekend gemaakt de notering van certificaten van aandelen niet langer via het semi-open handelsplatform Captin te laten verlopen, omdat dit ‘niet de adequaat functionerende oplossing biedt waar de certificaathouders naar op zoek zijn’. De bank heeft besloten ‘de notering van de certificaten op Euronext voor te bereiden’. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank reageert hierop positief,

De oprichting en de groei van Triodos Bank zijn de afgelopen vier decennia mogelijk gemaakt door een groep van ruim 43 duizend certificaathouders uit vooral Nederland, België en Spanje. Hun inleg, vermeerderd met gedurende vele jaren door de bank ingehouden winsten, is goed voor ruim € 1,25 miljard eigen vermogen van de Bank. Sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 tot juli 2023 waren de certificaten – met een korte onderbreking – niet meer verhandelbaar. Het in juli 2023 geopende semi-open handelsplatform (MTF, Multilateral Trading Facility) functioneert niet of nauwelijks: er is weinig handel (liquiditeit); de koers is erg laag en relatief gezien ook veel lager dan bij andere banken (momenteel rond € 27,-; minder dan een derde van de intrinsieke waarde van de bank waar de koers van de certificaten voorheen aan gekoppeld was); het platform past niet bij het type retail beleggers dat certificaten heeft gekocht (niet gebruikersvriendelijk).

De langdurige onverhandelbaarheid van de certificaten en daarna het teleurstellende functioneren van de MTF en de gebrekkige liquiditeit in en sterke waardedaling van de certificaten, hebben dramatische gevolgen voor veel kleine en grote individuele certificaathouders, goede doelen organisaties, MKB-bedrijven en sociale ondernemingen.

Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) is opgericht in maart 2022. Bij de Stichting hebben zich bijna 4.000 certificaathouders aangesloten die zich de afgelopen jaren niet goed behandeld hebben gevoeld door Triodos Bank.

De voorzitter van SCTB, Fons van der Velden, reageert als volgt: ‘We realiseren ons terdege dat overgang naar een beursnotering een onnatuurlijk en eigenlijk niet logische stap is voor veel beleggers in certificaten van Triodos Bank die juist bij de beurs wilden wegblijven. Gezien alles wat de laatste vier jaar is gebeurd, en de keuzes die eerder door de bank zijn gemaakt, vinden wij dit toch een onvermijdelijke, noodzakelijke en verstandige stap. We gaan ervan uit dat deze verandering zal bijdragen aan een verbetering van de positie van de certificaathouders en een gezondere toekomst van de bank’. De Stichting gaat er daarbij vanuit dat nieuwe investeerders, vooral ook jongere mensen, via Euronext gemakkelijker de weg naar Triodos Bank zullen vinden en dat de verhandelbaarheid zal verbeteren.

De Stichting pleit er echter wel voor dat ook op andere gebieden op korte termijn concrete maatregelen worden genomen door de bank. De Stichting vraagt om een samenhangend en overtuigend totaalpakket van financiële en niet-financiële maatregelen waar ook een beter handelssysteem voor de certificaten, deel van uitmaakt:

  • verdere modernisering van de governance van de bank;
  • een betekenisvolle financiële genoegdoening;
  • een systematische aanpak om de community van stakeholders rondom de bank te versterken.

De bekendmaking van vanochtend dat de handel in certificaten naar Euronext gaat is een heel belangrijke stap binnen dit totaalpakket. Maar het is nog niet het einde van het verhaal. Hugo Hurts, bestuurslid van de Stichting: ‘We hebben de afgelopen jaren steeds bij de bank aangedrongen op een verbetering van communicatie, transparantie en verantwoording. Daarvan zien we vandaag met de open communicatie over de evaluatie van de MTF en het overleggen van de onderliggende documenten de eerste positieve tekenen. We hopen dat de bank deze manier van omgang met haar certificaathouders zal voortzetten’.

Share Button