Financiering Nationaal Groenfonds voor snellaadnetwerk LEAP24

Bron
LEAP24

Vanaf 2025 komen in 27 Nederlandse steden zero emission zones. Bedrijven zijn dan verplicht daar emissievrije voertuigen in te zetten voor werk en logistiek in deze gemeenten. Dat vraagt om fors meer snellaadstations voor elektrische bedrijfsvoertuigen in de buurt van steden. Het jonge bedrijf LEAP24 realiseert daarom een netwerk van snellaadstations voor elektrische bedrijfsvoertuigen in en om de grotere steden. De ambitie is om in 2026 op meer dan 200 Nederlandse locaties snelladen aan te bieden. Het Nationaal Groenfonds verstrekt nu een projectfinanciering om de groeispurt van LEAP24 mogelijk te maken.

LEAP24, een jong Amersfoorts bedrijf, is in 2021 gestart met het realiseren van een netwerk van snellaadstations voor elektrische bedrijfsvoertuigen in en om de grotere steden. Met de aangekondigde invoering van zero emissie zones is de behoefte aan snellaadstations  geschikt voor bedrijfs- en vrachtauto’s nog nooit zo urgent geweest. De hiervoor benodigde laadinfrastuctuur heeft andere vereisten dan het bestaande netwerk van laadpalen en snellaadstations die vooral zijn ingericht op personenauto’s. Om snelle realisatie mogelijk te maken heeft het Nationaal Groenfonds een projectfinanciering verstrekt aan LEAP24.

Schone mobiliteitsbehoefte

Inmiddels heeft LEAP24  dertien actieve locaties in Nederland en ligt op koers om voor het einde van het jaar totaal 41 locaties operationeel te hebben. Het doel van LEAP24 is om in 2026 op meer dan 200 locaties snelladen aan te bieden. Deze locaties zijn altijd voorzien van ruime opstelplaatsen en betrouwbare snelladers die 24/7 beschikbaar zijn. Bovendien functioneren deze stations volledig op groene stroom, afkomstig van Nederlandse zon- en windprojecten.

Pelle Schlichting, de oprichter van LEAP24, benadrukt het doel van het bedrijf om de overstap naar schone mobiliteit zo makkelijk mogelijk te maken. “Wij begrijpen dat ondernemers continuïteit nodig hebben en weten wat er speelt in hun specifieke branches. Daarom spelen we doelgericht in op hun mobiliteitsbehoefte en bouwen we aan een toekomstgericht netwerk van snellaadstations. De focus op bedrijfs- en vrachtauto’s maakt LEAP24 een unieke en innovatieve speler in deze snelgroeiende markt,” aldus Pelle Schlichting.

Alternatieve financiering

Het Nationaal Groenfonds verstrekte de projectfinanciering aan LEAP24 op het moment dat veel reguliere banken het bedrijf nog niet willen financieren vanwege de nog relatief onbekende vraag naar bedrijfslaadstations en de snelle groei van LEAP24. Emile Peters, investment manager bij het Nationaal Groenfonds: “De groei van het aantal locaties van LEAP24 gaat met een enorme snelheid. Het is daarbij essentieel de benodigde financiële middelen gelijke tred te laten houden met de verwachte opschaling van het aantal locaties. Het Nationaal Groenfonds  stapt in op een moment dat de organisatie nog niet in staat is om bankfinanciering aan te trekken en dus op zoek is naar alternatieve manieren van financiering. Wij zijn er trots op dat het Nationaal Groenfonds de volgende fase in de stormachtige ontwikkeling van LEAP24 mogelijk kan maken.”

Share Button