Meewind heeft grote ambities met Energie Transitiefonds

Op de klimaattop Sharm-el-Sheikh 2022 blijft de 1,5 graad grens ternauwernood overeind. En de totstandkoming van een schadefonds is een moeizaam proces. “Het is tekenend voor het mondiale debat rond de klimaatplannen. Om die reden én omdat we begin deze eeuw al zagen dat we te afhankelijk werden van vaak dubieuze leveranciers, begonnen we Meewind,” aldus Johan Swager, een van de founding fathers. “Inmiddels investeren we meer dan 300 miljoen euro in 100% duurzame projecten. En omdat, ook gezien Egypte, de urgentie alleen maar groter wordt, gaan we nu voor een verdubbeling. Die gaat vooral komen uit ons Energie Transitiefonds (het ETF). Op dit moment investeren we vanuit ETF in Greenchoice en in Leap24. De focus is overigens veel breder. We zien nu bijvoorbeeld veel potentie in opslag en duurzame mobiliteit.”

Groningen en de oorlog in Oekraïne

Johan Swager heeft als natuurkundige altijd de relevantie van zijn vak voor de maatschappij gezocht. Hij volgt de energie-ontwikkelingen op de voet: “Wind, zon, geothermie, waterstof, warmte/koude opslag; de ontwikkelingen gaat snel. Sommige zijn heel veelbelovend, over andere zijn we nog heel afwachtend. Nu zijn alternatieven voor gas en ook energiebesparing weer heel relevant. Uiteraard vanwege de oorlog en de situatie Groningen is daar weer alle aandacht voor. Wij zoeken impact én rendement; dat betekent dat we altijd onze risico’s spreiden.”

EV maakt omslagpunt

Swager is positief over EV (elektrisch vervoer) charging: “Duurzame mobiliteit heeft het afgelopen jaar haar omslagpunt bereikt. Alle grote fabrikanten zetten nu in op e-modellen. Vanaf 2030 willen we in Nederland de verkoop van auto’s op fossiele brandstof verbieden. Is dat behapbaar? Welke gevolgen heeft dat? Echt een markt met potentie; daar willen we bij zijn. Vandaar bijvoorbeeld onze keuze voor het laadnetwerk voor de transportsector: LEAP24. Goed bedrijf, dat impact maakt. En daarnaast een reële kans op rendement biedt.

EOS veelbelovend

Vandaar is het een logische stap naar Energie Opslag Systemen (EOS). Die zijn belangrijk voor grotere schaalbaarheid, flexibiliteit en stabiliteit. Daarin zetten we al stappen. Komen we snel op terug.”

Ook waterstof wordt veel genoemd. Swager volgt de ontwikkelen met interesse, maar maakt ook voorbehoud: “Waterstof staat nog in de kinderschoenen. Er wordt gekeken naar toepassingen in het verkeer en bij menging in het bestaande gasnetwerk voor verwarming. Het is vermoedelijk een oplossing voor de chemische industrie, bijvoorbeeld voor een Tata Steel, Europoort of DSM. Maar waterstof heeft nog geen goede business case.”

Impact en rendement, dus risicospreiding

Meewind wil iedereen de kans geven te beleggen in duurzame energie. De instap is laagdrempelig. Het biedt niet de alles-of-niets resultaten én risico’s van de crowdfunders, maar heeft inmiddels een geschiedenis van mooie en stabiele rendementen. Swager: “Er gebeurt inmiddels best veel in samenleving, bedrijfsleven en van overheidswege. Het is niet allemaal pessimisme, maar er is zoveel meer mogelijk en nodig. Voor dat zoveel méér gaan wij nu vooral met het Energie Transitiefonds. We hebben inmiddels een flinke staat van dienst, kennen de markt en kunnen mensen een mooie propositie bieden: duurzaam rendement in alle opzichten. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we met die 600 miljoen euro samen flinke duurzame stappen gaan zetten.”

Share Button