Hoe Apple tegen 2030 CO2-neutraal wil zijn

In de reeks ‘briefwisselingen’ werd reeds aangegeven hoe Apple de afgelopen jaren een mooie groei kende, maar ook verantwoordelijk is voor veel CO2-uitstoot. Zo zou Apple in 2020 verantwoordelijk zijn geweest voor ongeveer evenveel CO2 als Cuba of Angola. Apple gaf al aan duurzame maatregelen te willen treffen, met het doel om de CO2-uitstoot in 2030 tot nul te reduceren.

USB-C-connector vervangt Lightning-connector

Een van de recente wijzigingen die Apple heeft doorgevoerd, is de keuze voor de USB-C-connector. De nieuwe iPhone zal geen Lightning-adapter meer hebben, maar wel een USB-C-connector zoals deze ook door andere fabrikanten wordt gebruikt. Dit zorgt ervoor dat opladers en datakabels universeel kunnen worden gebruikt en dat de elektronische afvalberg kleiner wordt. Dit maakt onder meer de iPhone 15 Max zakelijk kopen weer een stuk interessanter. Eerder had Apple al beslist om niet langer bij elk apparaat een lader mee te leveren, omdat veel huishoudens er al een hele stapel van hebben.

Apple Watch is het eerste CO2-neutrale product van Apple

Niet alleen de iPhone wordt milieuvriendelijk. Eerder heeft Apple namelijk de Apple Watch uitgeroepen tot hun eerste CO2-neutrale product. Dankzij allerlei innovaties op het gebied van groene energie, duurzame materialen en koolstofarm vervoer heeft Apple ervoor gekozen om de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. De Apple Watch is in ieder geval gemaakt met 100% groene energie en ongeveer 30% van het gewicht bestaat uit gerecycled materiaal.

De afgelopen tijd heeft Apple er ook voor gekozen om hun producten en grondstoffen maximaal over de zee te vervoeren in plaats van via de lucht. Volgens Apple zelf resulteert zeetransport in 95% minder CO2-uitstoot. Wat de Apple Watch betreft, wordt minstens 50% van het totale gewicht niet langer per vliegtuig vervoerd. De Apple Watch-verpakking is bovendien compacter, wat Apple toestaat om per keer 25% meer Apple Watches te verzenden. Deze verpakking bestaat overigens 100% uit vezels.

CO2-compensatieprojecten

Apple heeft met andere woorden al erg veel gedaan om de CO2-uitstoot terug te dringen. En het bedrijf zal nog veel moeten doen om de genoemde ambities te realiseren. Toch zal de uitstoot wellicht nooit helemaal tot nul kunnen worden gereduceerd. De beperkte uitstoot die overblijft, compenseert de elektronische fruitboer via allerlei duurzame projecten. Wat de Apple Watch betreft, heeft Apple dit gedaan door te investeren in hoogwaardige CO2-kredieten. In 2021 heeft Apple samen met Conservation International en Goldman Sachs het Restore Funds opgezet. Dit fonds wordt gebruikt om kritieke ecosystemen te herstellen, waaronder bossen en wetlands, gemeenschappen te ondersteunen en tegelijkertijd financieel rendement na te streven. Via een nieuw fonds dat door Climate Asset Management wordt beheerd heeft Apple in 2023 de totale duurzame investering zelfs verdubbeld. Deze projecten voldoen aan enorm strenge normen op het gebied van impact, bestendigheid en effectiviteit.

Focus op gerecyclede materialen

Tot slot zet Apple sterk in op recycling. Hiervoor maakt Apple gebruik van drie demontagerobots: Daisy, Dave en Taz. Deze robots zijn in staat om belangrijke materialen, waaronder goud en kobalt, uit de afgedankte devices te halen. Deze materialen worden daarna weer vrijgegeven op de grondstoffenmarkt, zodat ook andere fabrikanten duurzamere producten kunnen maken. Hierdoor kan Apple de CO2-impact van hun producten verkleinen en helpt het andere fabrikanten om dit ook te doen.

Share Button