Financiële sector lanceert klimaatwebsite

Bron
NVB

Vandaag heeft de financiële sector de nieuwe website klimaatcommitment.nl gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de vijfde werkconferentie in het kader van het Klimaatcommitment dat de financiële sector in 2019 heeft ondertekend. De financiële sector (banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen) levert daarmee een actieve bijdrage aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

De nieuwe website bevat een uitgebreide toelichting van het klimaatcommitment, de verschillende publicaties die sinds de ondertekening van het commitment zijn verschenen, een overzicht van de organisaties (koepels en bedrijven) die het commitment hebben ondertekend en nieuwsberichten over de stappen die de financiële sector zet om de klimaatverandering tegen te gaan.

De organisaties die het commitment hebben ondertekend, gaan van hun relevante financieringen en beleggingen het CO2- gehalte meten. Volgens het commitment zullen zij vanaf het boekjaar 2020 (dus doorgaans in de loop van dit jaar) daarover publiekelijk rapporteren. Uiterlijk volgend jaar maken de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend. De partijen zullen daarin toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. In het najaar zal er een overzicht in de vorm van een sectorrapportage gepresenteerd worden.

Tijdens de vijfde klimaatwerkconferentie (gericht op betrokkenen in de financiële sector en naaste stakeholders) vandaag ging het onder andere over de vraag in hoeverre de financiële sector goed is toegerust om bij te dragen aan de verduurzaming van de economie. Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, sprak over de sleutels tot succes om de brede organisatie in de duurzaamheidstransitie mee te nemen.

De werkconferenties worden bij toerbeurt georganiseerd door een van de koepels, te weten de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, DUFAS en de Pensioenfederatie. Deze keer was het de beurt aan de NVB.

Share Button