Kees Vendrik nieuwe voorzitter IMVO-verzekeringsconvenant

Drs. Kees Vendrik is de nieuwe voorzitter van het internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector. In het convenant werken verzekeraars, ngo’s en de overheid samen om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur en schendingen op deze thema’s tegen te gaan.

“Ik zie uit naar een productieve samenwerking met alle partijen van dit convenant,” zegt Kees Vendrik. “Ik heb in mijn eerste gesprekken veel ambitie geproefd. De gehele financiële sector, waaronder de verzekeringsbranche, zet stappen om financieringen steeds meer te sturen op impact. Dat ondersteun ik van harte.”

Kees Vendrik is sinds april 2017 Chief Economist bij de Triodos Bank. Voor GroenLinks is hij sinds juni 2019 lid van de Eerste Kamer en woordvoerder op de dossiers financiën, economische zaken en klimaat (uitgezonderd de financiële sector vanwege zijn hoofdfunctie bij Triodos Bank en zijn rol als voorzitter van het verzekeringsconvenant). Voor deze partij was hij eerder lid van de Tweede Kamer en sociaal-economisch beleidsmedewerker.

Vendrik is vice-president geweest van de Algemene Rekenkamer en nu onder meer verbonden aan het Sustainable Finance Lab. Hij is voorzitter van de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord en initiatiefnemer en mede-auteur van het Klimaatcommitment Financiële Sector, gebaseerd op de Spitsbergen Ambitie-verklaring. Vendrik studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Internationale Economische Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Over het convenant

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Verzekeringssector is juli 2018 van start gegaan en heeft een looptijd van vijf jaar. Het is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, die samen 95 procent van de Nederlandse verzekeraars vertegenwoordigen, en door zes ngo’s en twee ministeries. De deelnemende verzekeraars zijn samen goed voor meer dan 99,5 procent van het beheerd verzekeringsvermogen op de Nederlandse markt. Doel is het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de verzekeraars. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de SER faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking.

foto: Onno Roozen

Share Button