Update beleggingsraamwerk thema klimaat en energie

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben het themakader klimaatverandering en energietransitie geactualiseerd. Het themakader is een hulpmiddel voor verzekeraars, zodat zij een verantwoord beleggingsbeleid rond het thema klimaat en energie kunnen ontwikkelen en implementeren.

Het themakader schetst de internationale wet- en regelgeving en de bedrijfstakken met een hoge impact vanwege hun uitstoot. Ook beschrijft het beleggingskader de verschillende due diligence-stappen met concrete voorbeelden en geeft het aanknopingspunten voor verzekeraars. Daarnaast besteedt het kader aandacht aan de verantwoording en rapportage van het due diligence-beleid.

Klimaatverandering brengt steeds meer onherstelbare schade toe aan samenlevingen, ecosystemen en economieën over de hele wereld. Miljoenen mensen worden bedreigd in hun bestaanszekerheid, waarbij de meest kwetsbare mensen die nauwelijks hebben bijgedragen aan het veroorzaken van de klimaatcrisis het eerst en hardst getroffen worden. Op basis van de UNGP’s en OESO-richtlijnen wordt van verzekeraars verwacht dat zij sector- en thema specifiek beleggingsbeleid opstellen. In het convenant is afgesproken dat de partijen zoeken naar mogelijkheden voor verbeteringen in het beleggingsbeleid op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (zogenoemde ESG-thema’s). Verzekeraars kunnen door hun beleggingsportefeuille aan te passen een bijdrage leveren om de klimaatcrisis te beperken.

Share Button