Algehele voortgang IMVO in verzekeringssector is nog onvoldoende

De Stuurgroep van het internationaal MVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het derde rapport van de Monitoringscommissie. De onafhankelijke Monitoringscommissie heeft haar derde rapport uitgebracht, dat gaat over de periode 1 januari – 31 december 2020. De Stuurgroep van het convenant heeft hierop een reactie geformuleerd en concludeert dat de algehele voortgang nog onvoldoende is.

Uit de monitoringsresultaten over 2020 blijkt dat op verschillende onderdelen van het Convenant voortgang is geboekt ten opzichte van het jaar ervoor. Met name middelgrote en grote verzekeraars, bij elkaar 99% van het belegd vermogen van de sector, verankeren ESG due diligence steeds beter in hun beleid en systemen. Dat is fundamenteel om volgende stappen te zetten. Tegelijkertijd is de algehele voortgang onvoldoende. Er is binnen de werkgroepen veel capaciteit ingezet op het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Daarom is het teleurstellend dat deze inspanningen (nog) onvoldoende worden weerspiegeld in de resultaten. Het doel om alle verzekeraars in lijn te brengen met de afspraken van het convenant, blijft dan ook onverminderd overeind.

Gezien de huidige Europese sustainable finance wetgeving en aankomende IMVO-wetgeving, komt er voor verzekeraars meer aandacht voor ESG-due diligence. Het Convenant wil daarbij gids en partner zijn. Op basis van het actieplan van het Convenant voor 2021 zijn al veel

instrumenten ontwikkeld voor de verzekeraars. De Stuurgroep legt de komende periode daarom de nadruk op de bredere implementatie van deze reeds ontwikkelde handvatten en hulpmiddelen. Goede interactie tussen de verzekeraars en andere geledingen uit het
Convenant is hierbij belangrijk, evenals het delen van kennis tussen verzekeraars onderling door bijvoorbeeld intervisie. Daarnaast willen partijen nadrukkelijk aandacht besteden aan het voldoen aan de afspraken in het Convenant in het geval dat een verzekeraar zijn vermogen uitbesteedt aan een externe vermogensbeheerder.

Het Convenant staat aan de vooravond van zijn eindsprint met nog anderhalf jaar tot de einddatum. De Stuurgroep geeft hierbij graag gehoor aan de oproep van de Monitoringscommissie om gezamenlijk de doelen van het Convenant te herbevestigen. Onder leiding van onze nieuwe voorzitter gaan de partijen op volle kracht de laatste fase in.

Share Button