Financiële sector stuurt brief aan informateur – “Nieuw kabinet moet inzetten op meer regie en snelheid bij klimaattransitie”

Bron
NVB

Met deze snelheid gaan we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs niet halen. Daarom moet een nieuw kabinet een stevige regierol nemen en de onzekerheden over toekomstig klimaatbeleid doorbreken. Op die manier kan de financiële sector, naast de huidige actieplannen, een gerichte bijdrage leveren aan de broodnodige klimaatinvesteringen. Dit schrijven de samenwerkende partijen onder het klimaatcommitment van de financiële sector – Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars – in een brief aan informateur Hamer.

Effectiviteit vergroten

Om het effect te vergroten van de huidige inspanningen van de financiële sector om het CO2-gehalte van beleggingsportefeuille te verlagen roept de sector het toekomstig kabinet op om in te zetten op de volgende prioriteiten:

  1. Vaststellen van per sector uitgewerkte nationale transitiepaden met tussentijdse doelen om duidelijke kaders voor de klimaattransitie te scheppen.
  2. De ontwikkeling van en toegang tot klimaat gerelateerde data die inzicht bieden in de emissies van bedrijven en sectoren
  3. Een uniforme, eenvoudige en proportionele rapportagemethode voor het bedrijfsleven, waarbij privacy gewaarborgd blijft, maar de financiële sector deze data wel kan koppelen aan financieringen en beleggingen
  4. Stimuleren publiek-private samenwerking in financiering.

Actieplannen voor het klimaat

De financiële sector heeft in het Klimaatcommitment toegezegd om zoveel mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van het CO2-gehalte van hun relevante financieringen en beleggingen. Aanvullend stellen financiële instellingen klimaatactieplannen op waarmee ze toelichten hoe hun acties bijdragen aan het akkoord van Parijs. De meeste instellingen zijn al gestart met de ontwikkeling en uitvoering van klimaatactieplannen, inclusief reductiedoelstellingen voor 2030. Zij geven hiermee invulling aan het verlagen van het CO2-gehalte van hun portefeuille.

Brief financiële sector – Gezamenlijke inzet versnelling klimaattransitie

Share Button