Stichting DOEN steunt Regeneratieve Landbouw Start-up

Stichting DOEN steunt de Nederlands-Braziliaanse Regeneratieve Landbouw start-up, reNature, met een groei-financiering van €250.000.

Stichting DOEN stapt in de jonge start-up reNature. Met de de financiering kan reNature invulling geven aan het stijgende aantal projectaanvragen. reNature ontwikkelt en realiseert regeneratieve landbouwprojecten wereldwijd en is daarmee koploper op het gebied van landbouwverduurzaming. De landouwprojecten variëren van één hectare tot enkele duizenden hectaren waarbij door middel van een gebalanceerd beplantingsplan de productie van bijvoorbeeld koffie, cacao, katoen en palmolie wordt verbeterd. De start-up werkt momenteel aan projecten in Kenia (moringa en aloë vera), Indonesië (witte peper), Brazilië (katoen, koffie, cacao, rubber en veeteelt) en Mexico (citrus).

Zowel kleine boeren als multinationals tonen veel interesse in het werk van reNature. Nestle beloonde reNature onlangs met een €20.000 prijs voor de bevordering van biodiversiteit.

Vliegende start

In 2018 namen Marco de Boer (NL) en Felipe Villela (Brazilië) het initiatief voor stichting reNature die als doel heeft Agroforestry mainstream te maken. Door de groeiende vraag naar uitvoering van projecten, richtten ze eind 2019 het bedrijf reNature op waarvoor ze de financiering van Stichting DOEN ontvangen. Met het bedrag zal het internationale team met experts uit Brazilië, Portugal, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en de USA, het komend jaar verdubbelen.

Regeneratieve en natuur-inclusieve landbouw

reNature ontwikkelt in opdracht natuur-inclusieve landbouwsystemen op basis van Agroforestry principes waarin natuur en landbouw samengaan in plaats van elkaar concurreren. Agroforestry simuleert zoveel mogelijk de natuurlijke situatie waarbij in verschillende niveaus landbouwgewassen worden verwerkt. De onderste laag bestaat uit groenten en kruiden. De laag daarboven worden struiken geplant voor bessen en vruchten. De bovenste laag bestaat uit bomen voor eventuele gewenste schaduw, biomassa of houtproductie.

Een verschil met voedselbossen is dat bij toepassen van Agroforestry het beplantingsplan voor de professionele boer praktisch uitvoerbaar is. De boer kan daardoor gebruik blijven maken van kleinere landbouwmachines.

Impact op meerdere niveau’s

Regeneratieve landbouw en agroforestry hebben een positieve impact op de natuur en de portemonnee van de boer. Het zorgt voor:

Milieu-impact: toename van bodemkoolstof, biodiversiteit, waterberging en behoud van bossen.

Sociale impact: voedselzekerheid en soevereiniteit, motivatie van de volgende generatie boeren, plattelandsontwikkeling en empowerment van vrouwen.

Economische impact: lagere tot geen kosten voor kunstmest en pesticiden, verbreding inkomstenstromen als gevolg van diversificatie en daardoor de opbrengst per hectare kan stijgen.

Stapsgewijze landbouwtransitie

Een belangrijke reden voor Stichting DOEN om te steunen, is de innovatieve manier waarop reNature de landbouwtransitie in gang wil zetten. reNature ontwikkelt eerst samen met een expert en een lokale boer een modelboerderij van ± 1 hectare. Op deze voorbeeldboerderij kan de boer in direct de voordelen van regeneratieve landbouw ervaren. Hierna wordt de boerderij opgeschaald naar een modelschool waar lokale boeren training krijgen in deze vorm van landbouw. De transitie is compleet als financiële instanties, afnemers en producenten instappen om de lokale boeren en coöperaties te helpen bij de overgang naar regeneratieve landbouw. Een voorbeeld hiervan is een pilot met Verstegen spices BV waarin vorig jaar de eerste agroforestry witte peperplantage in Indonesië is aangeplant.

Nog geen schep in Nederlandse bodem

Hoewel reNature in Amsterdam gevestigd is, heeft de organisatie nog geen lopend project in Nederland. Een reden hiervoor is de striktheid in bestemmingsplannen en de strenge wetgeving rondom het aanplanten en beheren van bomen. reNature pleit bij lokale overheden voor een versoepeling van de regels.

Quote Maarten Derksen: “Stichting DOEN steunt voorlopers die een blijvende verandering teweeg kunnen brengen. reNature heeft reeds bewezen veel mensen te kunnen inspireren. Met onze financiering kunnen ze nu echt een verschil gaan maken.”

Quote Marco de Boer: “Deze financiering is een enorme steun in de rug waardoor we komend jaar in capaciteit kunnen groeien en wereldwijd meer projecten kunnen realiseren.”

Share Button