Meer impact kapitaal op de markt door Rubio Impact Ventures

Social Impact Ventures heet vanaf vandaag Rubio Impact ventures en lanceert haar tweede fonds met € 55 miljoen groeikapitaal. Het nieuwe fonds krijgt o.a. € 10 miljoen SEED Capital van RVO, en wederom een stevige investering van het Europese Investering Fonds waarmee het bijna € 100 miljoen impact kapitaal onder management heeft. Temidden van de coronacrisis onderstreept deze succesvolle fundraise het belang van impact investeren en het investeerdersvertrouwen in de resultaten van Rubio. Voortbouwend op haar pioniersrol gaat Rubio de komende jaren nog meer impact gedreven ondernemers helpen versnellen: omdat de meest waardevolle ondernemingen van dat de van onze tijd diegenen zijn die oplossingen bieden voor de grootste uitdagingen in onze samenleving.

Rendement en Impact versterken elkaar

Rubio’s eerste fonds werd opgericht in 2015 als antwoord op een dringende vraag naar groeikapitaal van sociaal ondernemers. Het eerste Fonds van € 40 miljoen heeft 15 impact investeringen gedaan en heeft haar investeringsstrategie bewezen met 2 verantwoorde exits met goede financiële en impact rendementen. Met een pijplijn vol ambitieuze ondernemingen, is het doel voor Fonds II een verdubbeling van de fondsomvang met dezelfde missie: investeren in ondernemingen die potentieel het systeem kunnen veranderen. Rubio bewijst dat impact en rendement elkaar versterken en rekent zichzelf af op ambitieuze financiële en impact doelstellingen. Rubio kondigt nu een first closing aan en streeft naar € 140 miljoen onder management bij een final closing in 2021. De flinke groei van het fonds te midden van een pandemie is een teken van het vertrouwen van investeerders: zo verruimen de grootste investeerders uit Fonds I (het Europese Investeringsfonds en verzekeraar ASR) hun belang en bleven ook veel private investeerders van het eerste uur aan boord. Daarnaast zijn in Fund II nieuwe institutionele en private investeerders ingestapt.

10 miljoen SEED

Capital Rubio Impact Ventures ontving in september de maximale SEED Capital toezegging van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met een lening van € 10 miljoen steunt RVO Rubio’s investeringen in innovatieve, vroege fase ondernemers in Nederland.

Jack Julicher, CEO ASR Asset management & Chief Investment Officer “Rubio heeft zich bewezen als best in class op het gebied van impact management en het fonds is op weg hun investerings strategie te bewijzen met meetbare impact en gezonde rendementen. Met haar tweede fonds kan Rubio nog meer investeren in bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel die potentieel systemische impact maken in Rubio’s thema’s circular solutions, people power en healthy living

Alain GodardChief Executive van het EIF, stelde: “Deze EIF-investering geeft aan wat écht belangrijk is als het om zaken doen gaat: mensen en impact. Het Europees Investeringsfonds steunt Rubio Impact Ventures al sinds 2016 omdat we vertrouwen hebben in hoe ze hun investeringen benaderen in innovatieve projecten met een significante en positieve impact op mens en milieu. Een pan-Europees ecosysteem voor startkapitaal dat hart heeft voor het milieu en impact kan een duidelijke bijdrage kan leveren aan maatschappelijke en economische verandering, dat zou voor ons allemaal een prioriteit moeten zijn.”

Paolo Gentiloni, Europees Commissaris voor de Economie, zei: “Interessante nieuwe ideeën met impact op het sociale vlak hebben de juiste financiering nodig om van de grond te komen. Met steun van het Investeringsplan voor Europa heeft Rubio Impact Ventures in Nederland nu tot € 100 miljoen om sociale ondernemingen een broodnodige boost te geven. Een welkome bijdrage bij het bouwen van een duurzamer en sociaal inclusief economisch model. “

Helmer Schukken, Managing Partner Rubio “Impact investeren is het nieuwe normaal, en het is geweldig dat onze huidige en nieuwe investeerders onze missie steunen,  samen kunnen we ondernemers versnellen die radicale veranderingen creëren voor een betere wereld.”

Over de RVO SEED Capital regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert investeringen technologische en creatieve start- ups middels de SEED Capital regeling. Het Ministerie leent kapitaal aan geselecteerde (venture capital) investeringsfondsen die risicodragend groeigeld investeren in innovatieve ondernemers.

Over Rubio Impact Ventures

Rubio Impact Ventures is opgericht door Helmer Schukken, Warner Philips, Machtelt Groothuis en Willemijn Verloop. Rubio investeert groeikapitaal van €1-8 miljoen in game changing ondernemers zoals SkinVision  VanderSat, OLIO and Samasource.

Share Button