Elektrificatie van de bouw en recyclen kleding nieuw binnen MIA\Vamil

Bron
RVO.nl

Verdere elektrificatie van de bouwsector en meer mogelijkheden voor ondersteuning bij circulair ondernemen, dat zijn de meest opvallende wijzigingen in de zojuist gepubliceerde Milieulijst. In de Milieulijst staan de investeringen die ondernemers met fiscaal voordeel kunnen doen voor de regelingen MIA en Vamil. Gecombineerd is voor deze fiscale regelingen komend jaar een bedrag 139 miljoen euro beschikbaar. Ook worden elektrische bestelbussen en elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer gestimuleerd. Omdat er steeds meer voordelige elektrische personenauto’s op de markt zijn wordt het aanschafvoordeel voor ondernemers daarvan komend jaar verder beperkt.

Milieulijst

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Duurzame bouwprojecten

Het kabinet wil in 2021 de elektrificatie van de bouwsector verder stimuleren. Daarom zijn onder andere elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt kunnen worden in de bouwsector nieuwkomers op de Milieulijst. Hiermee dragen de regelingen bij aan de verduurzaming van deze branche en verdere aanpak van de stikstofemissies bij bouwprojecten. De voorwaarden voor circulaire gebouwen en gebouwen met certificaten worden in 2021 gewijzigd. Ook kunnen ondernemers bij de bouw van een duurzaam industriegebouw kiezen tussen combinaties van een vegetatiedak, gevelbegroeiing, witte dakbedekking en voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Voor relatief kleine gebouwen is een ruimer bedrag beschikbaar.

Veel nieuwe mogelijkheden voor circulair ondernemen

De nieuwe Milieulijst biedt tevens veel meer mogelijkheden voor ondernemers die circulair willen ondernemen. Productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen zijn nieuw op de lijst. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen. Een logischere indeling van de lijst, en nieuwe en duidelijkere omschrijvingen waarin het doel van de investering centraal staat moet het voor ondernemers makkelijker maken om de circulaire mogelijkheden op de Milieulijst te vinden.

Duurzame landbouw

Veehouders die investeren in het verminderen van stikstofemissies kunnen in 2021 weer rekenen op MIA\Vamil-voordeel. Omdat minder stikstof niet ten koste moet gaan van de CO2-emissie, moeten duurzame stallen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij in 2021 de energiebehoefte van luchtwassers compenseren met energiebesparende maatregelen. Ook stelt de maatlat strengere eisen aan de minimale leefruimte per dier. Voor investeringen in agroforestry, de eiwittransitie en zuiniger omgaan met zoetwaterbronnen zijn de mogelijkheden juist verruimd. Veel supermarkten willen alleen nog landbouwproducten met het keurmerk On the way to PlanetProof. Hierdoor is de overheidssteun bij dit keurmerk niet meer nodig.

Meer informatie over de regelingen en wijzigingen ten opzichte van 2020 vindt u op www.rvo.nl/miavamil.

Share Button