DNB pleit voor Sustainability Standards Board

De Nederlandsche Bank (DNB) ondersteunt de plannen van de IFRS Foundation voor het opzetten van een Sustainability Standards Board. IFRS is bij uitstek de partij om mondiale duurzaamheidsrapportagestandaarden op te stellen voor het bedrijfsleven. Het is van belang dat op korte termijn betrouwbare en goed vergelijkbare duurzaamheidsinformatie wordt opgenomen in jaarverslagen, in aanvulling op de al beschikbare financiële informatie. Zodat beleggers, aandeelhouders en andere stakeholders goede data hebben om zich op te kunnen baseren bij het inschatten van de risico’s van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, en om bij te kunnen dragen aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Dat schrijft DNB in een reactie op de IFRS Foundation consultatie voor sustainability reporting. Het is belangrijk dat hier vaart mee wordt gemaakt, en dat in standaarden wordt opgenomen dat het niet alleen de impact van duurzaamheidsuitdagingen op het betreffende bedrijf zelf betreft, maar ook de impact van het bedrijf op de omgeving. Daarnaast moeten de standaarden ruimte bieden voor uitbreidingen door individuele jurisdicties. Ook is het van belang om na klimaat te kijken naar andere duurzaamheidsuitdagingen zoals het verlies van biodiversiteit. En moeten de nieuwe duurzaamheidsstandaarden in overeenstemming worden gebracht met de huidige financiële IFRS standaarden en vice versa.

Lees hieronder de volledige reactie.

Share Button