NN IP verwacht EUR 300 miljard aan nieuwe groene obligaties in 2021

In het komende jaar zullen grote veranderingen plaatsvinden die erg positief zullen zijn voor de markt voor groene obligaties in Europa. Ten eerste komt er een definitieve Green Bond Standard voor de Europese Unie. Ten tweede zal de EU vanaf het tweede kwartaal voor naar verwachting EUR 225 miljard aan groene obligaties gaan uitgeven. Dit komt overeen met een derde van het Covid-19-herstelpakket. Tot slot zullen verschillende overheden in 2021 groene obligaties gaan uitgeven. NN Investment Partners (NN IP) verwacht al met al dat de wereldwijde markt voor groene obligaties in 2021 met EUR 300 miljard zal groeien tot EUR 1 biljoen. In 2019 werd er in totaal voor EUR 200 miljard aan groene obligaties uitgegeven en dat bedrag zal dit jaar min of meer gelijk zijn¹. Voor 2021 rekent het Green Bond-team van NN IP op een groei van 50%, waarmee de omvang van de wereldwijde markt voor groene obligaties op EUR 1 biljoen uitkomt.

De sterke groei van de markt voor groene obligaties zal in 2021 in de eerste plaats komen door de EU-taxonomie en de EU Green Bond Standard, die voortvloeien uit het EU Sustainable Action Plan om duurzame economische groei te financieren. Volgens de EU-taxonomie is een activiteit ‘duurzaam’ of ‘groen’ als die substantieel bijdraagt aan een of meer van de zes milieudoelstellingen, of ervoor zorgt dat andere activiteiten een substantiële bijdrage kunnen leveren; niet nadelig is voor andere milieudoelstellingen; en voldoet aan maatschappelijke en compliance-waarborgen. De EU Green Bond Standard vereist dat de economische activiteit(en) die een obligatie financiert in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie.

Volgens NN IP zal de afronding van de eerste versie van de nieuwe EU-taxonomie en de EU Green Bond Standard op de lange termijn een positieve impact hebben op de integriteit en transparantie van de EU-markt voor groene obligaties en als blauwdruk dienen voor regelgeving in andere regio’s, omdat dit zorgt voor:

  • verdere standaardisering en professionalisering van de snel volwassen wordende groene obligatiemarkt
  • meer kennis over of economische activiteiten milieuvriendelijk zijn en hoe ze duurzamer kunnen worden
  • een steeds gedetailleerder overzicht voor beleggers, zodat ze beter onderbouwde keuzes kunnen maken
  • meer richtlijnen voor emittenten om groene beleggingen of activiteiten te identificeren

NN IP ziet deze regelgeving dan ook als aanjager van de groei van de wereldwijde markt voor groene obligaties. Het stimuleert achterblijvende sectoren, zoals de industrie, om met groene emissies te komen. De markt wordt op dit moment gedomineerd door financiële, nuts- en overheidsgerelateerde emittenten.

Jovita Razauskaite, Portfolio Manager Green Bond bij NN Investment Partners: “Deze nieuwe wetgeving is het begin van wat een beslissend decennium kan worden voor de aanpak van de klimaatverandering. Europa neemt hierbij het voortouw met de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. ESG en groene financiering worden echt mainstream. De pandemie heeft ook voor een positieve impuls gezorgd, want veel landen hebben meer financiering nodig. Nu de groene ambities sterker zijn dan ooit, zal de markt voor groene obligaties als een goede mogelijkheid worden gezien.

NN IP verwacht dat de ontwikkelingen op de groene obligatiemarkt daarnaast een impuls zullen krijgen doordat verschillende landen van plan zijn om in 2021 inaugurele groene obligaties uit te geven, zoals Italië, Spanje, het VK, Denemarken, Oekraïne en Slovenië. Bovendien zullen emittenten als Nederland, Frankrijk en Duitsland zich weer op de markt melden met de ambitie om klimaatverandering tegen te gaan. Al met al zitten er veel (en veel meer dan in voorgaande jaren) emissies van groene staatsobligaties in de pijplijn.

Ten slotte zal de uitgifte van nieuwe Next Generation EU-obligaties (NGEU), waarvan EUR 225 miljard is bedoeld voor milieuprojecten tussen 2021 en 2023, het supranationale gedeelte van het wereldwijde universum voor groene obligaties aanzienlijk vergroten. De EU zal deze obligaties waarschijnlijk gaan uitgeven vanaf het tweede kwartaal van 2021, ter ondersteuning van het binnenlandse herstel en de herstelplannen van de lidstaten

¹ Bloomberg, 16/12/2020

Share Button