Nieuwe CEvaluator tool moet financiering van circulaire projecten vergemakkelijken

Bron
Econocom

Steeds meer bedrijven kiezen resoluut de weg van de circulaire economie. Een van de hefbomen daarvoor is financiering. Alleen kunnen investeerders vaak niet correct inschatten wat het potentieel is van circulaire projecten en zijn de kredietdossiers van ondernemingen maar matig onderbouwd waardoor er terughoudendheid is om in hun circulaire projecten te investeren. In het kader van ‘Circular Impact Investing’, een project gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair, werd de CEvaluator ontwikkeld. Deze tool maakt het gemakkelijker om de circulariteit bij investeringsdossiers te evalueren waardoor het de doeltreffendheid van investeringen in de circulaire transitie verhoogt.

Gratis tool voor organisaties

De gratis tool, ontwikkeld door het onderzoekscentrum VITO, Econocom en de Stichting voor Toekomstige Generaties, is zowel bedoeld voor bedrijven en overheden als voor kredietverstrekkers. Hij helpt bedrijven om zich optimaal voor te bereiden op hun financieringsvraag en geeft meteen criteria mee die kredietverstrekkers kunnen gebruiken om een zo objectief mogelijke kredietbeslissing te nemen in circulaire investeringsdossiers.

De beschikbaarheid van financiële middelen is vaak een ‘deal breaker’ bij de overschakeling naar de circulaire economie. Deze tool kan een hefboom betekenen voor het versnellen en opschalen van circulaire investeringen. De standaardisatie en consistentie van de methodiek voor het analyseren van circulaire financieringsdossiers biedt een absolute meerwaarde”, zegt Hilde Janssens, Marketing & Communications Director Econocom Belux

Kredietbeslissingen beter onderbouwen

Met deze tool wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke vraag vanuit de basis. Vlaanderen Circulair heeft immers vastgesteld dat er zeker interesse is in circulaire dossiers, maar dat velen nog de kat uit de boom kijken. De tool biedt handvaten aan om circulariteit om te zetten in investeringscriteria. Als kredietbeslissingen beter onderbouwd worden, kan het vertrouwen groeien en krijgt de circulaire transitie meteen een flinke duw in de rug.

In onze begeleidingstrajecten voor start-ups en gevestigde bedrijven met circulaire ambities komt het financieringsvraagstuk steevast aan bod. Waar velen onbekend terrein betreden in hun zoektocht naar financiering, biedt de CEvaluator-tool een stevige houvast. Dit door niet enkel oog te hebben voor circulariteitsprestaties, maar door ook de specifieke opportuniteiten en risico’s in kaart te brengen waarmee circulaire businesscases te maken krijgen”, aldus Anse Smeets, projectverantwoordelijke VITO.

Slaagkansen van circulaire projecten verhogen

Er bestaan al een aantal tools, maar de ervaring leert dat die tools wel de circulariteit in de bedrijfscontext meten, maar dat het financiële aspect in deze tools amper aan bod komt. De CEvaluator doet dat wel en geeft niet alleen objectieve criteria, maar duidt ze ook. Zo wijst hij niet alleen op opportuniteiten, maar geeft hij ook aan waar de risico’s in schuilen. Daarom is hij bijzonder geschikt voor elke financieringsbron: zowel kredietinstellingen, fondsen, subsidieverleners als leasemaatschappijen kunnen er gebruik van maken. Maar ook bedrijven en overheden die zich in de voorbereidende fase van een kapitaalronde of financieringsvraag bevinden, kunnen zich via de  CEvaluator beter voorbereiden. Ze krijgen handvaten om hun idee te onderbouwen, hun businessplan op te stellen en hun kredietaanvraag op te maken. Zo stijgt hun kans op slagen.

De opkomst van een model voor een duurzame samenleving, gebaseerd op een ‘360°’-integratie van aspecten van ‘Planet’, ‘People’, ‘Prosperity’ en ‘Participation’, zal worden vergemakkelijkt door de convergentie naar gemeenschappelijke methodologieën voor het evalueren van impact en met name om investeringsbeslissingen te sturen in de richting van een beter impact”, zegt Benoit Derenne, Directeur Stichting voor Toekomstige Generaties.

De tool is gratis beschikbaar via www.cevaluator.be

Share Button