Investeeer via crowdfunding in Utrecht Community (UCo): Europa’s meest duurzame kantoormonument

Utrecht Community voor Pioniers (UCo) opende in september 2017 haar deuren als dé verzamelplek voor bedrijven die werken aan een duurzame samenleving. Momenteel bestaat de community uit ongeveer 25 bedrijven met diverse specialiteiten zoals de realisatie van zonneparken of het verduurzamen van de gebouwde omgeving, maar allen werkend aan hetzelfde doel: een duurzame samenleving. De missie van de stichting UCo is om duurzame bedrijven samen te brengen om samen grotere uitdagingen aangaan. Uiteindelijk wil UCo hét centrum voor duurzame ontwikkeling in Nederland worden. Investeer in Europa’s meest duurzame kantoormonument tegen een nettorente van 5,2% met een looptijd van 9 jaar zodat UCo verder kan bouwen aan zijn duurzame community

UCo is gevestigd in een duurzaam herontwikkelde en ingerichte treinloods. Het pand is Europa’s meest duurzame kantoormonument. NS is eigenaar van de treinloods en verhuurt deze aan UCo. In 2017 zijn investeringen gedaan in klimaatinstallaties met warmtepomp, duurzame ledverlichting en duurzame inrichting. De verbouwing is destijds gefinancierd met een lening met hoge rente, omdat er geen zekerheden van exploitatie en huurinkomsten geboden konden worden. UCo heeft nu bijna 4 jaar stabiele inkomsten en wil de oude lening herfinancieren. Daarvoor wil UCo € 250.000 financiering ophalen bij u, de crowd.

Investeer in Europa’s meest duurzame kantoormonument tegen een nettorente van 5,2% met een looptijd van 9 jaar zodat UCo verder kan bouwen aan zijn duurzame community!

Financieringsvorm Lening € 250.000
Bruto rente 6% (netto rente 5,2% na aftrek beheervergoeding van 0,8%)
Looptijd 9 jaar
Achterstelling Geen achterstelling
Aflossing en rente Start per 1 juli 2021 en vervolgens per kwartaal
Zekerheden Eerste pandrecht op alle bestaande en toekomstige vorderingen waaronder expliciet de huurpenningen en eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige roerende zaken.
Share Button