Kamerbrief over EU-Taxonomie

Begin juni heeft de Europese Commissie de uitwerking van de Europese Taxonomie ten aanzien van klimaatmitigatie en -adaptatie formeel aangenomen. Staatssecretaris Yeşilgöz (EZ) gaat in een Kamerbrief in op nut en noodzaak van zo’n taxonomie.

Nederland blijft via de Member States Expert Group aangesloten op de verdere ontwikkeling van de EU-taxonomie. Daarbij zal in hoofdlijnen telkens worden gepleit voor een technologie-neutrale EU-taxonomie, waarin economische activiteiten aan de hand van wetenschappelijke criteria worden beoordeeld. Zoals reeds eerder gecommuniceerd12, heeft de Commissie het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie verzocht een technisch adviesrapport te schrijven over de ‘do no significant harm’-aspecten van kernenergie. Dit rapport is eind maart gepubliceerd en aan twee groepen experts voorgelegd voor een review. Daarna neemt de Commissie op basis van deze stukken een beslissing of kernenergie onder de EU-taxonomie wordt gebracht.

Op het terrein van klimaatmitigatie zal de Commissie naar verwachting na de zomer terugkomen op de genoemde onderdelen: kernenergie; landbouw; bosbouw en bio-energie; en de rol van aardgas. Eerder gaf de Commissie aan dat het proces rondom kernenergie in juni zou worden afgerond. De Commissie heeft de timing gewijzigd en zal na de zomer terugkomen op alle openstaande punten van de taxonomie. Voor activiteiten die door de Commissie in de EU-taxonomie worden opgenomen, komt de Commissie met een aanvullende uitwerking in een gedelegeerde handeling.

Daarnaast zal de Commissie zich komende periode o.a. richten op de technische uitwerking van milieudoelstellingen 3 t/m 6. Voor het einde van het jaar neemt de Commissie daar gedelegeerde handelingen over aan. Rond de zomer zullen hierover tevens publieke consultaties over plaatsvinden.

Share Button