Bedrijven maken duurzaam keurmerk lang niet altijd niet waar

ESG-ratings, het internationale ‘keurmerk’ voor maatschappelijk ondernemen van de financiële sector, is een papieren tijger. Het keurmerk kijkt alleen naar de plannen, niet naar de realiteit. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Bram van der Kroft en hoogleraar Dennis Bams, beiden verbonden aan de Open Universiteit en Universiteit Maastricht.

Kloof tussen beloftes en acties

Beleggers die verantwoord, duurzaam willen beleggen kijken vaak of een bedrijf een ESG-keurmerk heeft. Van der Kroft en Bams deden onderzoek bij zevenduizend bedrijven, wereldwijd, die dit keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hadden. Ze vergeleken wat er in de plannen werd beloofd en wat er werkelijk werd gedaan over de periode van 2003 tot en met 2020. Uit deze vergelijking blijkt dat er dikwijls een grote kloof is tussen de maatschappelijke beloftes en de daadwerkelijk genomen acties van bedrijven.

Greenwashing

Het ESG-keurmerk is vooral gebaseerd op de plannen die bedrijven presenteren en zegt dus weinig over de daadwerkelijke prestaties. Sterker nog: bedrijven die méér beloven in hun plannen, komen die beloften juist niet of minder vaak na. Greenwashing, aldus Van der Kroft en Bams. Dit effect blijf overeind, zelfs als zij kijken naar de prestaties op specifieke onderwerpen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals mensenrechten schending, energie- en watergebruik en privacy. Uit onderzoek van Van der Kroft, Bams, en Maas blijkt ook dat van deze bedrijven 24% geïdentificeerd kan worden als greenwashing. Er wordt dus veel beloofd maar bijna niks waargemaakt.

Hoe dan wel?

Beleggers zoals de grote pensioenfondsen willen duurzaam beleggen en daarvoor kijken ze meestal of een bedrijf een ESG-keurmerk heeft. In de huidige situatie heeft dat dus weinig zin, zo blijkt uit dit onderzoek. Van der Kroft en zijn collega’s adviseren om strengere regels op te stellen voor de plannen en rapportages van bedrijven. Ze pleiten voor een uniforme manier van rapporteren, waarin bedrijven niet alleen aangeven wát ze gaan doen, maar ook hóé ze dit gaan doen én of ze dit ook gerealiseerd hebben. Deze manier van rapporteren kan leiden tot een ESG-keurmerk dat beter weergeeft hoe duurzaam of verantwoord een bedrijf is.

Lees de complete paper hier.

Bron: ESB / FD

Meer lezen: nu.nl

Share Button