Drie graden opwarming is geen optie voor lange termijn investeerders

Sinds het Parijs Klimaatakkoord in 2015 brengen de Verenigde Naties elk jaar rapport uit over de staat van klimaatverandering. Niet onverwachts schetst dat wederom een schokkend beeld; ‘De aarde wordt drie graden warmer, ondanks huidige klimaatplannen en het coronavirus’, kopte het Financieel Dagblad donderdag 10 december. We kunnen ons voorstellen dat men zich afvraagt of de twee graden of het liefst de anderhalve graad opwarming die de aarde nog enigszins in balans kan houden nog wel mogelijk is.

De status nu is vergelijkbaar met een emmer die voor 93 procent gevuld is. In het huidige tempo van emissies betekent dit dat we nog 10 jaar hebben voordat de emmer overloopt. De duiding van deze metafoor geeft aan: ambitieuzere maatregelen zijn nodig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Institutionele beleggers, in veel gevallen lange termijn investeerders, kunnen een groot verschil maken door de invloed van hun eigen investerings- en beleggingsportefeuilles. De door de VN gevormde Net-Zero Asset Owner Alliance is een voorbeeld van hoe investeerders krachten kunnen bundelen voor het beperken van een globale temperatuurstijging tot 1.5°C, met een klimaatneutrale investeringsportfueille per 2050. Doelstelling van deze alliantie is expliciet om emissies te verminderen in de ‘reële economie’, door het gesprek aan te gaan met bedrijven, sectoren, vermogensbeheerders en beleidsmakers.

Wat als de emmer wel overloopt en we volgen het door de Verenigde Naties verwachtte pad van drie graden? De impact van klimaatverandering op de globale economie, zoals door zeespiegelstijging en veranderende weerpatronen, maar ook daaropvolgende impact zoals biodiversiteitsverlies, voedseltekorten en migratie, worden simpelweg te groot. Lange termijn investeerders die zich willen inzetten tegen klimaatverandering, kunnen de handen uit de mouwen steken en internationaal gaan samenwerken met de sector en andere stakeholders. Wederom met als doel om emissies te verminderen in de reële economie – en niet alleen op papier.

Ongeveer een jaar geleden hebben 50 grote Nederlandse financiële instellingen zich binnen het klimaatakkoord gecommitteerd om uiterlijk in 2022 met reductiedoelstellingen te komen voor al hun relevante financieringen en beleggingen. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds roepen institutionele beleggers op om leiderschap te tonen, en zich net als een aantal koplopers aan te sluiten bij internationale initiatieven, zoals de Net-Zero Asset Owner Alliance. Dit stelt hen in staat om zich samen met andere institutionele beleggers in te zetten voor een 1.5°C doelstelling.

Om de vraag te beantwoorden die men zich stelde bij het bericht over drie graden opwarming: ja, het is nog mogelijk om te sturen op twee tot anderhalve graad opwarming, de emmer niet over te laten lopen en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Laten we samen alle kansen pakken nu we het nog in eigen hand hebben.

Nicolas Poolen (Adviseur Green Finance bij WWF-NL) en Mart van Kuijk (Project manager Responsible Investment & Sustainability bij VBDO) werken vanuit hun organisaties samen aan bewustwording onder financiële instellingen op het gebied van klimaatverandering.

 

Share Button