Kempens Kijk: De groene en digitale transities

Onze generatie maakt twee belangrijke transities door: de groene en de digitale transitie. Deze langetermijnovergangen zijn niet alleen economische van aard, ze beïnvloeden het hele systeem en de structuur van de samenleving. Om dit in goede banen te leiden, moeten regelgevers en samenleving op elkaar worden afgestemd. Als gevolg van de pandemie gebeurt dat nu in versneld tempo.

Het langetermijnbeleid van de Europese Unie is inmiddels gericht op een klimaatneutrale economie in 2050. De motivatie om dit doel te bereiken, is door de pandemie niet verminderd. De EU heeft een nieuw groen herstelplan van 750 miljard euro voorgesteld, evenals gerichte versterking van de langetermijnbegroting voor 2021-2027. Dit brengt de totale financiële vuurkracht van de EU op het gebied van duurzaamheid op 1,85 biljoen euro: “Dit is het moment voor de Europese Unie om weer op te krabbelen en samen de schade van de crisis te herstellen en te werken aan een betere toekomst voor de volgende generatie. Het herstelplan van de EU moet richting geven en bouwen aan een duurzamer, veerkrachtiger en eerlijker Europa voor onze kinderen. De uitdagingen die daarbij horen – de groene en digitale transities – zijn nu nóg belangrijker dan voor de crisis. Een goed herstel stelt ons in staat snel vorderingen te maken op dit gebied.[1]

Langetermijntransities vereisen afstemming van bedrijven, regelgevers en de samenleving. De regeringsagenda is daarom een belangrijke indicatie voor de economie van de toekomst. Vooral in tijden van crisis, waarin zo veel delen van de economie op een of andere manier afhankelijk zijn van staatssteun. De Europese Commissie heeft nu een signaal afgegeven aan de wereld.

  • Het groene herstelplan richt zich op de renovatie van gebouwen, hernieuwbare energiebronnen en schoner rijden op waterstof. Het plan bevat ook bepalingen om de voedselketen in Europa veerkrachtiger te maken en plattelandsgebieden te ontwikkelen.
  • De interne markt en het digitale tijdperk zijn gericht op een snelle uitrol van 5G-netwerken, een prominentere aanwezigheid in strategische sectoren zoals AI, cybersecurity en de cloud, en een echte data-economie als motor voor innovatie en het creëren van banen.
  • In de afgelopen 40 jaar is het inkomen uit kapitaal veel sneller gegroeid dan het inkomen uit arbeid. Verwacht wordt dat daar iets in verandert. De EU streeft naar een eerlijk en gelijk herstel; ze wil miljoenen nieuwe banen te creëren, werknemers ondersteunen bij de overgang naar nieuwe rollen en een vaardigheidsagenda en minimumlonen vaststellen.
  • Het EU-plan kan zelfs een directe impact hebben op de rest van de wereld, met enerzijds een grensheffing op CO2-intensieve industriële invoer uit niet-EU-landen, en anderzijds een inkomstenbelasting op monopolistische winsten van grote technologiebedrijven.

Om de particuliere sector te stimuleren in groene economische projecten te investeren, is de EU-taxonomie aangenomen: “Dit zal bijdragen aan de totstandkoming van de eerste ‘green list’ ter wereld – een classificatiesysteem voor duurzame economische activiteiten – die zal zorgen voor een gemeenschappelijke taal voor beleggers die investeren in projecten en economische activiteiten met een positieve impact op klimaat en milieu. Doordat beleggers zich meer kunnen gaan richten op duurzame technologieën en bedrijven, draagt deze wetgeving bij aan het doel van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn.[2]

Vorige week ging het Europees Parlement akkoord met de EU-taxonomie, wat betekent dat de taxonomie voor het tegengaan van klimaatverandering en aanpassing aan klimaatverandering aan het eind van 2020 moet zijn vastgesteld, zodat ze aan het eind van 2021 geheel toegepast kan worden. De EU verwacht dat met name de kredietmarkten in de toekomst veel meer onderscheid zullen maken tussen bedrijven op een manier die zou moeten leiden tot lagere financieringskosten voor groene bedrijven.

Bij Kempen verwelkomen we de Europese inspanningen om een duurzamere economie te creëren. Zelf zijn wij al lang een duurzame investeerder; ons eerste duurzame investeringsfonds werd opgericht in 2002. De focus van de EU op een groen herstel heeft op veel gebieden een overlap met de waardeproposities en doelen van onze eigen investeringen. Hoewel de EU-taxonomie pas volgend jaar van kracht wordt, hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om nieuwe klimaatdoelen vast te stellen, zodat al onze investeringsfondsen in 2050 op één lijn zitten met de doelstellingen zoals die zijn overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs: netto nul uitstoot in 2050 en early adopter zijn van de nieuwe op Parijs afgestemde benchmarks. Ook werken we in verschillende nationale en internationale taskforces samen om snel overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke niet-financiële meetinstrumenten. Net zoals we wereldwijde internationale boekhoudnormen hebben, hebben we ook internationale normen nodig voor niet-financiële statistieken.

Bij Kempen geloven we dat de digitale en duurzame transities in de toekomst zeer goede investeringsmogelijkheden bieden. De beleggingsalpha en duurzame alpha worden niet tegen elkaar verhandeld, maar gaan samen. Dat is wat we The Real Active noemen.

Lars Dijkstra, Chief Investment Officer Kempen Capital Management

 

 

Share Button